GRAD POŽEGA Udruga osoba s invaliditetom zapošljava dvadeset radnica

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU

Osobna asistentica

 

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske objavila je nekoliko natječaja za zapošljavanje dvadeset radnica za pomoć i potporu starijim osobama  i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno, uz mogućnost zaposlenja osoba s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz se isplaćuje djelomično.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju terenski rad.

Vezano za obrazovanje, kod posloprimca traži se razina osnovne škole niži razredi, završene osnovne škole, srednje škole od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno. Potrebno je imati vozački ispit B kategorije.

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Opis posla obuhvaća sljedeće: dostavu namirnica; pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika; održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika; pomoć u socijalnoj integraciji; pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa); pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Prijava treba sadržavati: zamolbu, životopis, presliku osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole (B kategorija), dokaz o završenoj školi (najviši stupanj obrazovanja srednja škola SSS), potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba; ispis staža iz E-knjižice HZMO-a.

Prijava se dostavlja u roku 8 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 10. kolovoza 2022. godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Udruga OSI Požega, Antuna Kanižlića 3, 34000 Požega, s naznakom: Prijava na javni poziv "Zaželi posao – Čini dobro 2022", putem pošte, osobno u uredu Udruge ili na mail adresu: udrugaosipozega@gmail.com.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o natječajima možete dobiti na kontakte: 034/313-946, 098-188-81-04, 099-273-14-93, 091/604-48-26.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Požega, a rok za prijavu je do 10. kolovoza.


Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti