Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom 'SUMSI' traži devet gerontodomaćica

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom 'SUMSI' osnovan je 22. svibnja 2009. kao neprofitna i humanitarna pravna osoba. Adresa sjedišta je Avenija Marina Držića 71a, Zagreb, a djeluje na području Republike Hrvatske

Korisnica i gerontodomacica, ilustracija.

 

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom 'SUMSI' raspisao je natječaj za devet gerontodomaćica na području Zagreba u sklopu programa zapošljavanja žena 'Zaželi' - faza III, UP.O2.1.1.16.0044, Uvijek pri ruci - faza III, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osoba s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kod posloprimca traži se kao razina obrazovanja osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Prijaviti se mogu nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s prednošću pri zapošljavanju teže zapošljivih skupina: žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Obvezna dokumentacija za prijavu: životopis; uvjerenje o najvišem završenom formalnom obrazovanju (srednja ili osnovna škola); potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave poziva) da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih; preslika osobne iskaznice.

Pod neobaveznu dokumentaciju spada potvrda o pripadnosti posebnoj skupini koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom; uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima; uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja; odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP; rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama; potvrda o otpuštanju; izjava osobe o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini; rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Kandidati koji ne dostave cjelokupnu obveznu dokumentaciju do kraja roka za prijavu neće biti uzeti u obzir. Kandidati koji ne dostave neobaveznu dokumentaciju prema kojoj ostvaruju prednost pri zapošljavanju do kraja roka za prijavu neće ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je 24. kolovoza.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na email adresu poslodavca: prijave@savezsumsi.hr.

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom 'SUMSI' osnovan je 22. svibnja 2009. kao neprofitna i humanitarna pravna osoba. Adresa sjedišta je Avenija Marina Držića 71a, Zagreb, a djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti