ZAGREB Sportski malonogometni klub Gimka 2000 zapošljava 26 radnica u sklopu projekta Zaželi

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti

Nogometna lopta, ilustracija.

 

Sportski malonogometni klub Gimka 2000 iz Zagreba raspisao je natječaj za 26 radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama na području Zagreba, u sklopu Projekta Zaželi, Faza III., 'Pomoć u kući za nemoćne', kodni broj: UP.02.1.1.16.0191, na određeno vrijeme - šest mjeseci, radi novootvorenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom, koje imaju prednost pri zapošljavanju.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Kroz projekt se zapošljavaju primarno žene s više od 50 godina, koje spadaju u skupinu teže zaposlivih osoba, tzv. 'ciljana skupina', a koje su prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ciljana skupina i potrebna dokumentacija kao dokaz pripadnosti ciljanoj skupini je:

a. žene od 50 godina i više (osobna iskaznica), b. osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), c. žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima), d. žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja), e. Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), f. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), g. liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), h. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci (potvrda o otpuštanju), i. pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), j. beskućnice (rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik), k. dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Prednost u zapošljavanju imaju sve ciljane skupine kako je iznad u tekstu navedeno te za koju je potrebno priložiti valjanu dokumentaciju.

Kroz projekt bi odrađivale sljedeće poslove: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i slično), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 16. rujna.

Svi zainteresirani mogu se javiti na email: mnkzazeli@gmail.com. Za sve dodatne informacije možete nazvati na mobitel broj: 091/944-7499.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti