DUGO SELO Centar za rehabilitaciju 'Stančić' zapošljava socijalnu radnicu

Razina obrazovanja posloprimca treba biti fakultet, akademija, magisterij ili doktorat, odnosno uvjeti za javljanje su završen diplomski sveučilišni socijalnog rada, godina radnog iskustva te položen stručni ispit

Socijalna radnica, ilustracija

 

Centar za rehabilitaciju 'Stančić' iz Dugog Sela objavio je natječaj za socijalnog/u radnika/cu, na određeno vrijeme, radi povećanog opsega posla.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti fakultet, akademija, magisterij ili doktorat, odnosno uvjeti za javljanje su završen diplomski sveučilišni socijalnog rada, godina radnog iskustva, položen stručni ispit, uz dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz za samostalan rad, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana), dokaz o radnom stažu (e-radna knjižica ne starija od mjesec dana).

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 30. studenog.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, s naznakom ZA NATJEČAJ zaključno 30. studenog. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i slično) neće se razmatrati.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti