ZAGREB Udruga Zamisli zapošljava tri gerontodomaćice u sklopu programa 'Pomoć na dlanu'

Postoji mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom, na puno radno vrijeme, bez smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti

Gerontodomaćica, ilustracija

 

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli, u sklopu programa zapošljavanja žena 'Zaželi - Pomoć na dlanu' - faza 3, objavila je Javni poziv za prijam u radni odnos tri gerontodomaćice na području Zagreba, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Na Javni poziv mogu se javiti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s prednošću pri zapošljavanju teže zapošljivih skupina (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

U obveznu dokumentaciju spadaju: životopis, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave poziva) da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih, preslika osobne iskaznice, dokumentacija koja dokazuje pripadnost ranjivoj skupini, i to:

Za žene od 50 godina i više:

- osobna iskaznica;

Za osobe s invaliditetom:

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;

Žrtve trgovanja ljudima:

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;

Žrtve obiteljskog nasilja:

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;

Azilanti:

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično:

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;

Liječene ovisnice:

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci:

- potvrda o otpuštanju;

Pripadnice romske nacionalne manjine:

- izjava osobe o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini;

Beskućnice:

- rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik).

Kandidatkinje koje ne dostave cjelokupnu obveznu dokumentaciju do kraja roka za prijavu neće biti uzeti u obzir. Kandidatkinje koje ne dostave dokumentaciju prema kojoj ostvaruju prednost pri zapošljavanju do kraja roka za prijavu neće ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju. Kandidatkinje prijavljene na Javni poziv, čije su prijave pravovaljane te koje ispunjavaju formalne uvjete, bit će telefonskim putem pozvane na razgovor (intervju).

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Javni poziv je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 6. prosinca.

Zamolbu s dokumentacijom treba poslati na email zazeli@zamisli.hr.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti