Kao studentu s invaliditetom krši se moje pravo na pristupačnost i time me se diskriminira

PITANJE: V. R. (19) Poštovani možete li me uputiti kome se trebam obratiti sa svojim problemom. Studiram u Zagrebu, ne želim navesti fakultet iz obzira prema djelatnicima i kolegama koji mi pomažu

Fakultet je nepristupačan, tj. stepenice me onemogućavaju u samostalnosti. Krećem se u invalidskim kolicima. Znam da je Hrvatska potpisnica Konvencije UN-a o pravima OSI pa vas molim da mi odgovorite kome da uputim tužbu jer se krše moja osnovna prava na pristupačnost i time me se diskriminira. Zašto bi mene netko morao nositi, ni to nije jednostavno. Što kada se upiše netko u elektromotornim kolicima koja su preteška, ta osoba ne može upisati fakultet koji ja pohađam.

ODGOVOR: Poštovani V.R., kao što ste i sami naveli, Republika Hrvatska je potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U tu svrhu, usvojen je i Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U Konvenciji je propisano da države stranke Konvencije moraju poduzeti odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, izgradnjom okruženja, Tihana Levak, Pravna klinika u Zagrebuprijevozom, informacijama i komunikacijama, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije i sustave, kao i drugim uslugama i prostorima otvorenim i namijenjenim javnosti, kako u urbanim, tako i u ruralnim područjima, na ravnopravnoj osnovi, kako bi osobama s invaliditetom osigurale život neovisan o tuđoj pomoći i potpuno sudjelovanje u svim područjima života. Ove će se mjere, koje će uključivati identifikaciju i uklanjanje prepreka i barijera pristupačnosti, primjenjivati, među ostalim, na građevine, ceste, prijevoz i druge zatvorene i otvorene prostore, uključujući škole, stambene zgrade, zdravstvene ustanove i radna mjesta te na informacije, komunikacije i druge usluge, uključujući elektroničke usluge i službe hitnih intervencija.

Države stranke Konvencije priznaju pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje. U tu svrhu, države stranke moraju osigurati razumnu prilagodbu za osobe s invaliditetom. Razumna prilagodba znači potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanja, koja ne predstavljaju nesrazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji u čl. 17. propisuje da građevine javne i poslovne namjene se moraju projektirati i graditi tako da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Uvjeti i način nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama smanjene pokretljivosti u građevinama propisuje Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
S obzirom da je Vaše pravo na pristupačnost fakultetu neosporno te Vas fakultet onemogućava u samostalnom kretanju, možete se obratiti u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu osnovalo je Ured za studente s invaliditetom kao referentni centar u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona, e-pošte, letaka, brošura. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti. Ured radi na lokaciji Trg Maršala Tita 14 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Tihana Levak, Pravna klinika u Zagrebu