NAŠ GLAS

Kao osobi s invaliditetom još mi nije jasno što sam i u kojem novčanom iznosu dobio od zdravstvenog sustava

Otkako znam za sebe stalno slušam o problemima u zdravstvenom sustavu

Do kada će u državnim tijelima o osobama s invaliditetom odlučivati moćnici koji s invaliditetom nemaju veze?

Oni na sebe gledaju kao na šerife i misle da su bogom dane na tim pozicijama

Želim biti ravnopravna u društvenoj zajednici, a ne diskriminirana na osnovi invaliditeta

Želim biti ravnopravan i aktivan član društvene zajednice u kojoj živim bez ikakve diskriminacije po osnovi invaliditeta" (Antonela)

Osobe s invaliditetom i nakon ulaska u EU jedva preživljavaju. Ujedinimo se i tražimo svoja prava!

Borba za golo preživljavanje iscrpljuje čovjeka, izvlači onu životnu energiju bez koje ništa nema smisla

Zašto se ne bi pokrenula ribarska zadruga za osobe s lakšim invaliditetom?

Nažalost, umjesto da mi jedemo plodove našeg još čistog mora, susjedne zemlje izlovljavaju našu ribu

Osoba sam s teškim invaliditetom, završio sam srednju školu, ali uzalud tražim posao

U školi sam prošao kalvariju, bio predmetom ismijavanja i diskriminacije. Pitam se zašto!?

Političari se nas osoba s invaliditetom sjete samo kad su izbori

Nitko političarima ne pruža nikakav otpor, sve to gledamo s distance kao da nas se to ne tiče. Zato za ovo stanje u kojemu se nalazimo i mi osobe s invaliditetom snosimo dio odgovornosti"

Više ne želim slušati laži o ravnopravnosti osoba s invaliditetom

Bio sam predmetom sprdnje (doduše prikrivene) poslodavaca kod kojih tražim posao koji su gluhi na činjenicu da sam obrazovan i ništa manje stručan od 'ostalih'

Prisiljena sam na izolaciju u kući jer je za osobe s invaliditetom sve nepristupačno

"Jedino mogu izaći u lokalni kafić, a i tamo me konobari čudno i ispod oka gledaju jer misle da smo mi osobe s invaliditetom sirotinja koja im neće napraviti dobar promet"

Kao vojni invalid nisam se borio za državu u kojoj se režu prava osoba s invaliditetom

"Ovo što nam se događa u državi je zabrinjavajuće, a nitko nema plan kako da se stvari promjene. Rat nas nije uništio ali šutnja hoće"

Pohvala vozačima ZET-a zbog odnosa prema osobama s invaliditetom

Imam sreću da živim u Zagrebu gdje postoji organiziran prijevoz za osobe s invaliditetom. Prije par dana saznao sam da se dio vozača prebacuje na nova radna mjesta, uglavnom na prijevoz autobusima

Tko oduzima pravo osobama s invaliditetom na liječenje u toplicama?

Žalosno je da se špara na najranjivijoj populaciji u društvu! Što će biti s mojim zdravljem, to očito nikoga u ovoj sirotoj državi ne interesira!

Tko će se brinuti za moje dijete s invaliditetom ako se meni nešto dogodi?

"Moj poslodavac dobar je čovjek i ima razumijevanja za moje probleme, ali pitam se ima li njegovo strpljenje granice?"