Hrvatska zajednica za Down sindrom: Edukacija na kojoj ćete saznati sve o kromosomskom poremećaju

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života

 

Hrvatska zajednica za Down sindrom poziva roditelje, pomoćnike u nastavi i učitelje razredne i predmetne nastave, stručne suradnike, te sve zainteresirane na susret i edukaciju Kako uče djeca sa sindromom Down koji će se održati 12. rujna 2015. u Zagrebu. Edukacija će se održati u prostoru MO Staro Trnje, Trnjanska cesta 128 u Zagrebu.

"Molimo roditelje kojima djeca kreću u I. razred u školskoj godini 2015/2016 te roditelje čija će djeca dobiti nove pomoćnike u nastavi ili i nove učitelje u razrednoj nastavi da obavijeste svoje učitelje, pomoćnike u nastavi i članove stručnog tima o ovoj edukaciji", poručili su iz Hrvatske zajednice za Down sindrom

Prijave slati na e-mail ds-hr@vip.hr ili sms-om na telefon 091 153 9698.

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.
Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, kromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom da postoje tri kopije 21. kromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao trisomija 21.

Hrvatska zajednica za Down sindrom organizira i povezuje djelovanje udruga za sindrom Down na području Republike Hrvatske i promovira integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down. To čini kroz unapređivanje medicinske i socijalne zaštite, obrazovanje, procese integracije u društvenu zajednicu te unapređivanjezapošljavanja osoba sa sindromom Down.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti