Mi osobe s invaliditetom moramo iskoristiti priliku dok nam se političari udvaraju kao poželjnim udavačama

Evo, izgleda da su i političari shvatili da nas osoba s invaliditetom u ovoj zemlji ima više od pola milijuna, pa su nam se počeli udvarati kao da smo neke poželjne udavače. Postali smo im interesantni isključivo zbog predstojećih izbora, nemojmo se zavaravati. Čim ta 'fešta' završi, opet će nas staviti na margine, kao da ne postojimo.

Zato je sada pravi trenutak da iskoristimo sve što nam se nudi kao biračkom tijelu. Tražimo najprije ukinutu povlasticu na kupnju automobila, jer mnogima od nas auto je ortopedsko pomagalo. Kad smo kod toga, tražimo da sva, ali baš sva, ortopedska pomagala pokriva HZZO, a ne da ih mi moramo plaćati od naše 'crkavice', dakle invalidnine. Ima tu još toga: tražimo veće naknade za roditelje djece s teškoćama u razvoju, bolju pristupačnost svim institucijama, tražimo više emisija na javnoj televiziji posvećenih osobama s invaliditetom...

Jer dok ne pokucamo na njihova vrata, neće nam ih otvoriti. Ta su vrata svakako otvorena samo u preizborno vrijeme! (Lovro, Split)