Udruga USKA: Novo vodstvo za novi pristup rješavanju egzistencijalnih problema osoba s invaliditetom

Karlovačka udruga ima ambiciju raditi i na većoj integraciji osoba s invaliditetom u širu društvenu zajednicu te senzibiliziranje javnosti o pravima i položaju OSI populacije

Mirsad Bećirović demonstrira školarcima kako se koristi bijeli štap

Udruga slijepih USKA održala je Skupštinu na kojoj je izbrano novo čelništvo s četverogodišnjim mandatom. Za predsjednika udruge izabran je Mirsad Bećirović, dopredsjednica je Katarina Galetić, tajnica Udruge slijepih USKA je Romija Radočaj Naglić.

Također, izabrana je predstavnica Mreže slijepih žena Danica Rob, dok je za delegata u Skupštini Hrvatskog saveza slijepih izabrana Senija Rački. U novom sazivu Skupštine i Upravnog odbora također dominiraju žene u skladu s politikom USKA-e da bude primjer dobre prakse i poštivanja zakonskih propisa.

Jedna od najnagrađivanijih Udruga s novim vodstvom u planu ima nastaviti inovativan i nekonvencionalan pristup u rješavanju statusa i prava osoba s invaliditetom, posebice rješavanja egzistencijalnih pitanja osoba s invaliditetom, integracije, školovanja, zapošljavanja, sportskih aktivnosti, edukacije i informiranja te senzibiliziranja javnosti, kao što je to bilo na primjeru nagrađivanih projekata “Pruži mi ruku, budi mi prijatelj“ – edukaciji djece predškolske i školske dobi, “Edukacija javnosti o zapošljavanju slijepih i slabovidnih osoba” te “Sportom za ljepšu budućnost”.

Isto tako, USKA će poticati važnost cjeloživotnog učenja i volontiranja kao društveno korisnog doprinosa široj zajednici. Nastavit će pomicati granice na svim područjima od interesa za slijepe osobe, ali i za lokalnu zajednicu.

Udruga slijepih USKA otvorena je za sve oblike suradnje, kako s državnim i gradskim institucijama, tako i sa svim građanima, neovisno o invaliditetu. Možete im se s povjerenjem obratiti na e-mail udruga@uska.hr, te više o radu udruge doznati na stranici www.uska.hr ili putem službenih profila Udruge slijepih USKA na društvenim mrežama Facebook, Twitter ili Google plus.

Romija Radočaj Naglić