Javni poziv: Muzeji Ivana Meštrovića traže radnike za pomoć osobama s invaliditetom

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u dvije smjene, uz rad vikendom i praznikom, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz osigurana u cijelosti

 

Muzeji Ivana Meštrovića objavili su Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima, na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12), tražeći dva radnika/ice na prihvatu osoba smanjene pokretljivosti i osoba s invaliditetom i uz pomoć jolly rampe razgledavanje kroz muzejski prostor 'Galerije Meštrović' u u Splitu, na određeno radi povećanog opsega posla.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijavaju rad na jednom mjestu. Zaposlenje je na puno radno vrijeme u dvije smjene, uz rad vikendom i praznikom, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz osigurana u cijelosti.

Radno iskustvo nije važno, a razina obrazovanja posloprimca može biti srednja škola od tri i četiri godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (su)financirat će zapošljavanje dvije osobe prema Programu javnih radova u okviru mjere “Radom za zajednicu i sebe“ - Pomoć kod prihvata i kretanja osoba s invaliditetom i/ili smanjene pokretljivosti kroz muzejski prostor sa 101 stepenicom – “Galerija Meštrović” u Splitu.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Program traje do šest mjeseci, a prijaviti se mogu nezaposlene osobe, i to:

- osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, Romi, beskućnici/e, prijavljene u evidenciju nezaposlenih;

- nezaposlene osobe bez završene srednje škole, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;

- nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;

- nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;

- nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji sa četvero i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci;

- nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;

- mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do četiri mjeseca;

- mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od četiri mjeseca;

- osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih;

- nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

Izabrani kandidati nisu namještenici “Muzeja Ivana Meštrovića”, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme trajanja Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnom radu, koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatima/kandidatkinjama sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi javni radovi, trajanje javnih radova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podateke (ime i prezime, datum, mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik diplome)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik potvrde o stečenoj stručnoj spremi)

4. dokaz o radnom stažu

5. preslik osobne iskaznice

6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama o kojem će kandidati biti obaviješteni e-poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

“Muzeji Ivana Meštrovića posvećeni su očuvanju, istraživanju i promicanju djela i života Ivana Meštrovića (1883, Vrpolje, Hrvatska – 1962, South Bend, Indiana, USA), jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika prve polovice 20. stoljeća, koji je djelovao kao kipar, slikar, arhitekt i pisac. Zahvaljujući njegovoj Darovnici hrvatskome narodu iz 1952. godine, brojna darovana remek djela, impresivna arhitektura i oplemenjeni prostori kojima upravljaju Muzeji Ivana Meštrovića, nalaze se na četiri mjesta; u njegovom domu i atelijeru u Zagrebu, u obiteljskoj vili i obnovljenom renesansom Kaštilcu u Splitu te u Otavicama, rodnome kraju njegove obitelji, gdje posjetitelji imaju priliku uživati u stotinama njegovih izloženih djela. Sabor Republike Hrvatske 1991. godine donosi Zakon o Fundaciji Ivana Meštrovića i time objedinjuje Darovnicu u jedinstvenu organizaciju s administrativnim sjedištem u Zagrebu. Izmjenom Zakona 2007. Fundacija Ivana Meštrovića preimenuje se u Muzeje Ivana Meštrovića, a administrativno središte seli se u Split. Ivan Meštrović je stekao svjetsku slavu i ugled te je utjecao na generacije kipara i umjetnika uopće. Njegova djela se čuvaju u muzejima, galerijama i zbirkama diljem svijeta, kao i na mnogim javnim mjestima, gdje njegovi spomenici i danas oduševljavaju svojom monumentalnošću”, napisano je na internetskoj stranici Muzeji Ivana Meštrovića.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 6. travnja, a rok za prijavu je do srijede 13. travnja 2016.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se putem pismene zamolbe u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Muzeja Ivana Meštrovića, s naznakom „Javni poziv za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima“, na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti