HPO raspisuje Natječaj za izbornike u sportovima osoba s invaliditetom

Isto tako, raspisan je i Natječaj za razvojne programe HPO za 2013.

Temeljem odluke Izvršnog odbora, Hrvatski paraolimpijski odbor raspisuje Natječaj za izbornike u sportovima osoba s invaliditetom.

Natječaj se raspisuje za slijedeće sportove:

biciklizam
streličarstvo
kajak
jedrenje
sportski ribolov
dizanje utega
šah
veslanje
taekwondo
judo
Prijave za natječaj, zajedno s dokazima o zadovoljavanju obveznih uvjeta, moraju se dostaviti na slijedeću adresu s naznakom "Natječaj za izbornike".
Hrvatski paraolimpijski odbor, Zinke Kunc 3a, 10 000 Zagreb.
Rok za dostavu prijava je 7 dana od dana objave Natječaja.

Isto tako, raspisan je i Natječaj za razvojne programe HPO za 2013.godinu.

Temeljem godišnjeg programa rada Hrvatski paraolimoijski odbor raspisuje natječaj "Razvojni programi HPO-a za 2013. godinu“.

Natječaj se temelji na odredbama Pravilnika o kriterijima financiranja programa razvoja sporta osoba s invaliditetom HPO-a.

Na natječaj se mogu javiti Županijski i Gradski savezi osoba s invaliditetom koji članice HPO-a.

Rok za dostavu natječajne dokumentacije je 05.04.2013.godine.

Prijave se dostavljaju isključivo putem emaila (hpo@email.t-com.hr i mirjam.cop@hpo.hr) na predviđenim obrascima.

HPO Press

Foto: Damir Špehar/PIXSELL