Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja: Časopis za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom

Časopis se bavi temama iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih te drugih društvenih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, dijagnostike i procjene, tretmana i sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s posebnim potrebama i poremećajima u ponašanju

Međunarodni časopis ''Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja'' i u zadnjem broju, objavljenom u lipnju, donosi niz zanimljivih tema (znanstvenih i stručnih radova) od kojih izdavajmo: Sport i unapređenje kvalitete života kod osoba s invaliditetom; Značaj sudjelovanja osoba s tjelesnim invaliditetom u jedrenju kao rekreacijskoj aktivnosti; Morfološke pogreške u uzorcima govornog jezika djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama; Pogledi na budućnost adolescenata s teškoćama u razvoju; Rana pismenost kod djece s posebnim jezičnim teškoćama; Orijentalni ples kao aktivnost slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

Svi su naslovi podjednako zanimljivi i zaslužuju samostalu objavu na portalu, no budući da je riječ i o on-line časopisu, svaki od gore navedenih radova moguće je pročitati u pdf formatu. 

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja bavi se temama iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih te drugih društvenih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, dijagnostike i procjene, tretmana i sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s posebnim potrebama i poremećajima u ponašanju.

Primarno je usmjerena na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz poremećaje u ponašanju.

Izdavač Hrvatske revije za rehabilitacijska istraživanja je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a prethodni brojevi časopisa dostupni su na portalu znanstvenih časopisa Hrčak, na web-stranici http://hrcak.srce.hr/hrzri .

In-Portal