Dobra vijest: Hrvatski paraolimpijski odbor u 2017. dobit će više sredstava u odnosu na prošlu olimpijsku godinu

Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno je 14.483.392,00 kuna (povećanje 5.011.766,00 kuna), a Hrvatskom sportskom savezu gluhih 4.330.350,00 kuna (povećanje 2.315.362,00 kuna)

 

Državna tajnica Janica Kostelić donijela je u utorak Odluku o financiranju programa javnih potreba u sportu za pet krovnih sportskih organizacija kojom se za njihove programe  u 2017. godini raspodjeljuje ukupno 156.096.011,00 kuna.

"Središnji državni ured za šport ovom je Odlukom ispunio sve zahtjeve krovnih športskih organizacija čime su istovremeno ispunjeni i uvjeti za daljnji razvoj i postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša kao i za razvijanje, promicanje i posebnu brigu za šport osoba s invaliditetom te šport u sustavu odgoja i obrazovanja", stoji u priopćenju SDUŠ-a u kojem stoji da  je navedeni iznos osiguran zahvaljujući Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu koji je za tu namjenu predvidio za 21.945.088,00 kuna veći iznos u odnosu na inicijalni plan Državnog proračuna za 2016. godinu, što podrazumijeva povećanje od 17 posto u odnosu na prošlu olimpijsku godinu.

Ovom odlukom Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljeno je 122.118.919,00 kuna što je povećanje od 9.105.149,00 kuna u odnosu na plan za 2016. godinu, Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno je 14.483.392,00 kuna (povećanje 5.011.766,00 kuna), Hrvatskom sportskom savezu gluhih 4.330.350,00 kuna (povećanje 2.315.362,00 kuna), Hrvatskom akademskom sportskom savezu 2.798.350,00 kuna (povećanje 298.350,00 kuna) i Hrvatskom školskom sportskom savezu 12.365.000,00 kuna (povećanje 2.667.750,00 kuna).

Navedeni iznos je najveći iznos dodijeljen krovnim športskim udruženjima u posljednjih pet godina, a realiziran je dobrim djelom zahvaljujući Vladinoj Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu kojom je onima koji promiču sport dodijeljeno 35%, što je povećanje od 2,05% u odnosu na 2016. godinu.
Središnji državni ured za šport ovom je Odlukom ispunio sve zahtjeve krovnih športskih organizacija čime su istovremeno ispunjeni i uvjeti za daljnji razvoj i postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša kao i za razvijanje, promicanje i posebnu brigu za sport osoba s invaliditetom te šport u sustavu odgoja i obrazovanja.

Hina

 

Povezane vijesti