Udruga Zamisli: Anketa 'Funkcionalna neovisnost korisnika invalidskih kolica kao čimbenik prevencije dekubitusa'

Iz udruge također pozivaju na sudjelovanje u istraživanju o funkcionalnoj neovisnosti i sociodemografskim karakteristikama korisnika invalidskih kolica

 

Stručni tim Savjetovališta za mlade s invaliditetom iz Udruge Zamisli poziva na ispunjavanje ankete za potrebe istraživanja, koje se provodi u svrhu izrade završnog rada studenta Sveučilišnog diplomskog studija fizioterapije na temu 'Funkcionalna neovisnost korisnika invalidskih kolica kao čimbenik prevencije dekubitusa.

Anketa se nalazi na linku:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHSBIkpkNZVpbVWaAAOVkY4_5fHte9gxHiHv0LNAmjFPG7Q/viewform.

"Pozivam Vas da sudjelujete u istraživanju u kojem se istražuju funkcionalna neovisnost i sociodemografske karakteristike korisnika invalidskih kolica. Istraživanje je anonimno, a Vaše sudjelovanje dobrovoljno i možete se slobodno i bez ikakvih posljedica povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga. Rezultati ankete koristit će se jedino i isključivo u svrhu izrade završnog rada", napisao je u pozivu, između ostalog, Karlo Ostrogonac.

K. Klanjčić