Anka Slonjšak: Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima

Pravobraniteljica za OSI očitovala se povodom kršenja prava dvije žene s invaliditetom smještene u udomiteljskim obiteljima, a koje se žele vratiti u vlastite domove

 

Potaknuti potresnom ispovješću dviju žena s invaliditetom (podaci poznati redakciji), a koje su se uslijed teških životnih situacija našle u udomiteljskim obiteljima na području Siska i Koprivnice, zamolili smo pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom Anku Slonjšak za očitovanje povodom ovog slučaja. Ove se žene, naime, žele vratiti u vlastite domove, no socijalne radnice iz nadležnog Centra za socijalnu skrb uporno se oglušuju na njihove zamolbe.

Ovih dana planiraju medijski istupiti i posvjedočiti o surovom načinu života te kršenju njihovih temeljnih prava.

Jedna od njih je provela 13 godina, a druga više od tri godine u udomiteljskim obiteljima. Zdravstveno su se donekle oporavile i jedino što žele je vratiti se svojim obiteljima. Istaknule su posebno da se skrbnice, koji su ujedno socijalne radnice, 'uopće nisu brinule o njima te su ignorirale sve njihove molbe i zahtjeve kroz cijelo vrijeme'.

Jedna od gospođa ima invalidsku mirovinu i nedavno je saznala nakon više od tri godine izbivanja iz svog stana da joj se isti želi trajno oduzeti, dok druga gospođa nakon 13 godina nema ništa, a i nikada uslijed bolesti nije zatražila bračnu stečevinu, budući ju je suprug smjestio u dom i rastavio se. Obje su obespravljene, nemoćne i mole za pomoć, jer rodbina im je također okrenula leđa.

Očitovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak prenosimo u cijelosti:

"Smatramo da je potrebno progovoriti o različitim aspektima života osoba s invaliditetom, a pogotovo o području o kome se u javnosti malo zna, a to je upravo udomiteljstvo. Slijedom više pritužbi osoba s invaliditetom, a pretežito se radi o osobama s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom, ali i osobnog uvida u ostvarivanje temeljnih ljudskih prava osoba smještenih u institucije ili druge oblike izvaninstitucijske skrbi kao što je smještaj u udomiteljske obitelji proveli smo u suradnji sa Studijskim centrom za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu kvalitativno istraživanje 'Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima'. Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u perspektive osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima i zaposlenika sustava formalne podrške (stručnjaka, udomitelja i njegovatelja) o poštivanju prava osoba s invaliditetom, korisnika navedenih oblika skrbi na području Zagrebačke županije te u kojoj se mjeri poštuju prava zajamčena Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Rezultati istraživanja ukazuju da se zadovoljavanje egzistencijalnih potreba korisnika udomiteljstva i obiteljskih domova smatra realizacijom njihovih ljudskih prava, da je dio korisnika neosvješten po pitanju kršenja vlastitih prava, a oni koji su svjesni kršenja prava nerado se obraćaju za pomoć sustavu formalne podrške zbog straha i nepovjerenja. Najčešće se krši pravo na izbor mjesta i načina života budući da su ovi oblici skrbi najčešće locirani u ruralnim pa i izoliranim područjima što u pojedinim slučajevima iziskuje neprirodne promjene socijalnog i kulturološkog okruženja i životnog stila te posljedično kršenje prava na uključenost u zajednicu.

Istraživanje također ukazuje da udomiteljstvo odnosno smještaj u obiteljske domove unatoč tome što se smatraju izvaninstitucijskim oblicima skrbi, ne znače nužno da je postignut kvalitativni pomak s institucionalne prakse skrbi o osobama s invaliditetom, boljom kvalitetom života i poštivanjem temeljnih ljudskih prava.

Općenito govoreći, rezultati pokazuju neprimjerenost ovog oblika skrbi za odrasle osobe s invaliditetom te nameću potrebu razvoja suvremenih oblika organiziranog stanovanja ili stanovanja u zajednici uz podršku, ali smatramo da je temeljna prepreka primjene ovih oblika skrbi nerazvijenost usluga podrške u zajednici kao preduvjeta za poštivanje prava na ostanak u vlastitom domu i pravu na poštivanje osobnih izbora načina i mjesta života osoba koje se često izmješta iz vlastitih domova samo zbog toga što im nismo osigurali odgovarajuće podrške u njihovim životnim zajednicama, čime kršimo njihova temeljna ljudska prava.

Osobe s invaliditetom ne smiju zbog svoga invaliditeta biti lišene prava na posjedovanje i uživanje vlastite imovine i prihoda niti živjeti bilo kojim nametnutim načinom života. Imaju pravo dobiti sve informacije koje se tiču vlastitog života na njima prilagođen način.

Svako odstupanje od ovih načela mora biti podložno kontrolnim zaštitnim mehanizmima."

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti