Motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom

PITANJE: D. F. (26) Već godinama se nadam bilo kakvom poslu, ali ništa. Zato razmišljam o samozapošljavanju.

 

Možete li mi pojasniti što se sve smatra pod motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom? I zanima me što je s porezom na motorna vozila, ako prilagodim osobni automobil? Mogu li ostvariti kakvu povlasticu uđem li u posao s bratom koji ima invaliditet, a tako bi se i on konačno zaposlio?

ODGOVOR: Motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.

Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se: motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti, kao i motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

 Za ova motorna vozila nije potrebno ishođenje posebnog rješenja, odnosno takva motorna vozila se uvijek smatraju motornim vozilima koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
 Iznimno, ako to traži tijelo nadležno za registraciju motornih vozila, od nadležnog carinskog ureda se može ishoditi potvrda da motorno vozilo (kao motorno vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom) nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
 

Motorna vozila koja ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom (osim motornih vozila koja su prilagođena na način da u njih invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) može ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti) smatraju se i motorna vozila za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, i čija se tehnička prilagodba odnosi na: upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju. Čija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno čija tržišna cijena kao rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu nije viša od 170.000 kuna, što ne uključuje vrijednost izvršenih prilagodbi (tržišnom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza) koje se stječe najviše jednom u pet godina i čija snaga motora nije veća od 75 kilovata (kW).

U postupku izdavanja rješenja status osobe s invaliditetom od najmanje 80 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno djeteta s težim smetnjama u razvoju, utvrđuje se na temelju jednog od sljedećih dokumenata: rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 Dijete s težim smetnjama u razvoju je dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti zbog kojih takvo dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi i koje ovisi o pomoći druge osobe, pri čemu je utvrđena prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu, odnosno teži ili teški invaliditet. Djetetom se smatra osoba do navršenih 18 godina života.
 
Rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđuje se da: motornim vozilom (koji je posebno prilagođeno za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta) može upravljati osoba s invaliditetom od najmanje 80 posto tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati ili motornim vozilom (čija se tehnička prilagodba odnosi na prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju) može upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati.

 In Portal

 

Povezane vijesti