Stjepan Dubac: Projekt 'Planinarenje i penjanje za sve' za kvalitetniji život osoba s invaliditetom

"Nema sumnje da su osobe s invaliditetom odavno prisutne u planinarstvu i penjanju. Mnogi od njih su uzori u svojim društvima te inicijatori i kreatori raznovrsnih planinarskih aktivnosti i događanja", kaže Stjepan


 

Stjepan Dubac voditelj je radne skupine za osobe s invaliditetom. Osoba je oštećena sluha od rođenja, obostrana nagluhost. Stjepanovi roditelji i sestra također su osobe oštećena sluha.

Od šeste godine života Stjepan je pohađao individualnu funkcionalnu Verbotonalnu rehabilitaciju slušanja u Poliklinici Suvag. Završio je redovnu osnovnu i srednju školu, te je na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao pedagogiju i sociologiju.

Od 2001. godine je Stjepan djelatnik Poliklinike Suvag te radi kao audiorehabilitator za osobe oštećena sluha i govora. To je ujedno i specifičan primjer da osoba oštećena sluha koja je kao pacijent pohađala terapiju kasnije u istoj ustanovi provodi isti oblik rehabilitacije drugim osobama oštećena sluha.

Stjepan 2014. završava speleološku školu i postaje speleološki pripravnik. Osim speleologijom bavi se i visokogorskim planinarenjem (visokogorski tečaj PDS Velebit, 2016.). U istom društvu obnaša dužnost bibliotekara speleološkog odsjeka, uređuje društveni časopis Velebiten i član je Izvršnog odbora. Ujedno je i planinarski vodič (A standard), član Stanice planinarskih vodiča Zagreb te stalan član hrvatskog tima u projektu Penjanje za sve.

"Sve te kvalifikacije manje su važne od onog što mi je životna želja i moto, a to je da su planine za sve, a ne samo za odabrane. Onu radost i sreću koju doživljavam boravkom u planinama i općenito u planinarenju želim podijeliti i s drugima ljudima naročito s osobama s invaliditetom", kaže nam Stjepan

Na pitanje kako se rodila ideja za projekt 'Planinarenje i penjanje za sve' Dubac kaže:

"Program namijenjen osobama s invaliditetom kao i svim zainteresiranim pojedincima, udrugama i institucijama koje se bave osobama s invaliditetom.

Na međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca 2017. u okviru Komisije za planinarske vodiče Hrvatskog planinarskog saveza osnovana je radna skupina za osobe s invaliditetom.

Sama inicijativa za osnivanjem radne skupine proizašla je iz sudjelovanja Hrvatskog planinarskog saveza u europskom Erasmus + projektu 'Penjanje za sve'.

"Osnovna svrha osnivanja radne skupine jest na osnovu inkluzije i integracije pronaći načine i smjernice uključivanja što većeg broja osoba s invaliditetom u aktivnosti planinarenja i penjanja. Program nije namijenjen isključivo osobama s invaliditetom već uključuje širi krug ljudi – članove njihovih obitelji, njihove prijatelje, rehabilitatore i edukatore koji rade s osobama s invaliditetom osobama odnosno sve zainteresirane osobe koje se u interakciji s osobama s invaliditetom žele uključiti u raznovrsne aktivnosti boravka u prirodi", kaže Stjepan

"Nema sumnje da su osobe s invaliditetom odavno prisutne u planinarstvu i penjanju. Mnogi od njih su uzori u svojim društvima te inicijatori i kreatori raznovrsnih planinarskih aktivnosti i događanja.

Na području Republike Hrvatske djeluje nekoliko udruga za osobe s invaliditetom koje u svom programu duže vrijeme imaju zastupljene navedene aktivnosti. Iz godine u godinu raste broj udruga koji iskazuju želju za pokretanjem sličnih programa osnivanjem planinarskih sekcija. Mnoge osobe s invaliditetom upisuju se u planinarska društva, pohađaju opće planinarske škole te se kasnije aktivno uključuju u rad planinarskih društava. Drugi pak pokazuju interes za bavljenjem sportskim penjanjem ili se time već bave penjući se na umjetnim stijenama u dvorani te na prirodnoj, 'živoj' stijeni.

Također, poznato je da hrvatski paraolimpijci svoje treninge i pripreme često nadopunjavaju kroz razne aktivnosti u prirodi. Spomenimo i to da je slobodno penjanje postala nova olimpijska disciplina koja će se pojaviti u programu na sljedećim Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokyu 2020“, govori nam Stjepan o važnosti planinarenja i penjanja u OSI populaciji.

"Glavni nositelj programa je radna skupina za osobe s invaliditetom koja usko surađuje sa stanicama planinarskih vodiča, planinarskim društvima, raznovrsnim udrugama i institucijama koje se bave osobama s invaliditetom te udrugama i pojedincima koji iskazuju interes za rad s osobama s invaliditetom kroz aspekt planinarenja i penjanja.

Naša je namjera da se u svakoj regiji koju pokrivaju stanice planinarskih vodiča (u Republici Hrvatskoj djeluje 13 stanica planinarskih vodiča) formira ekipa sastavljena od planinarskih vodiča, članova planinarskih i sportsko-penjačkih društava, predstavnika raznih udruga koje se bave osobama s invaliditetom te ostalih suradnika. Takva ekipa bit će polazišna točka za širenje i razvijanje ideje planinarenja i penjanja za osobe s invaliditetom. Oni će u zajedničkoj suradnji i dogovoru organizirati raznovrsne aktivnosti vezane za boravak u prirodi kao i specifičnosti koje se odnose na penjanje.

Broj članova unutar svakog tima nije određen s tim da preporučujemo da u njima bude podjednak broj osoba s i bez invaliditeta. Radna skupina može djelovati kao koordinativno tijelo koje će povezivati te timove, zajedno s njima sudjelovati u izgradnji programa i projekta za neku regiju, organizirati raznorazne javne tribine, predavanja, izlete i ostale aktivnosti koje se odnose na ovaj program. Svaki od tih timova imaju potpunu slobodu i samostalnost u kreiranju i razvijanju programa, u izradu projekata koje će usmjeravati prema gradskim, županijskim, državnim i EU fondovima. Ne postoji jedan budžet iz kojeg će se financirati djelovanje svakog pojedinog tima već svaki od njih može i mora samostalno naći načina i sredstva da organizira provođenje programa.

Oslanjamo se na planinarska društva koja ionako organiziraju razne društvene izlete i u koje mogu uključiti osobe s invaliditetom kao pojedince i/ili kao članove neke udruge. Sportsko penjački klubovi mogu tijekom godine organizirati jedan ili više društvenih događanja (evente) namijenjene osobama s invaliditetom te uključiti i članove njihovih obitelji, prijatelje te ostale zainteresirane pojedince.

Za uspjeh ove inicijative izuzetno je značajno razvijati povezanost i s Hrvatskim paraolimpijskim odborom budući da se mnogi paraolimpijci natječu u sportovima koji imaju elemente planinarenja i penjanja, a koji isto tako mogu biti uključeni u promociju i provođenje navedene inicijative", pojašnjava nam Stjepan koncepciju ovog projekta.

Pretpostavili smo da je planinarenje i penjanje za OSI ipak nešto kompleksniji pothvat od onog koji uključuje samo osobe bez invaliditeta pa smo Stjepana upitali kakve sve okolnosti treba imati na umu i koje sigurnosne, dodatne mjere treba poduzeti.

"Valja imati na umu da za razliku od klasičnog društveno organiziranog planinarskog izleta u ovom slučaju treba točno znati odnosno treba biti upoznat s kategorijom/kategorijama invaliditeta kao i s mogućnostima svake pojedine osobe s invaliditetom. Treba imati dobro razrađen plan aktivnosti; po potrebi imati osiguranu medicinsku podršku, raspolagati s dovoljnim brojem pratitelja/volontera i ono što je također važno imati podjednak broj sudionika izleta koji nisu osobe s invaliditetom jer je osnovni cilj ove inicijative – inkluzija i obostrana integracija, a ne izolacija.

U ovom programu značajna su dva načela - komunikacija i mobilnost. U pojedinim kategorijama invaliditeta komunikacija predstavlja značajan ograničavajući faktor u odnosu na mobilnost. Zato opet ponavljam – treba poznavati kategorije invaliditeta kao i mogućnosti svake pojedine osobe s invaliditetom. Na svakom planinarskom izletu lako se uočavaju njihove (ne)mogućnosti i njihovo kretanje,boravak u prirodi treba tome podrediti.

Potpuno je ista stvar i s penjanjem. Treba znati pristupiti osobama s invaliditetom i nekima od njih objasniti da su njihova ograničenja na žalost takva da se ne mogu u istoj mjeri baviti planinarenjem i penjanjem kao i ostale osobe s invaliditetom. Postoje i neki drugi ograničavajući faktori koji nemaju veze s kategorijom invaliditeta, na primjer pretilost i koji mogu u značajnoj mjeri ograničiti njihovo bavljenje planinarenjem i penjanjem.

Nemoguće je predvidjeti sve teškoće koje bi mogle nastati u radu s osobama s invaliditetom. Upravo zato radna skupina namjerava s vremenom prikupiti potrebna znanja i vještine te ih uklopiti u tečajeve koje bi organizirali minimalno jednom godišnje te u kojem bi polaznike upoznali sa svim nužnim aspektima rada i vođenja osoba s invaliditetom", kaže Dubac

"Osobe s invaliditetom su kompleksna, a često i podcijenjena društvena skupina koja zaslužuju pomoć i poštovanje. Ovim programom željeli bi permanentno razvijati i obogaćivati ideju planinarenja i penjanja za osobe s invaliditetom kroz raznovrsne aktivnosti u prirodi. Poznato je da svaki boravak u prirodi pozitivno utječe na psihofizički karakter i status svakog pojedinca pa vjerujemo da će imati nemjerljiv pozitivan učinak i na život osoba s invaliditetom.

Treba OSI uvijek poticati da naprave korak više, da svojom upornošću ruše predrasude i barijere jer one postoje samo u glavama ljudi. Kao i svi drugi tako i osobe s invaliditetom zaslužuju sudjelovati u istim aktivnostima, doživjeti izlaske i zalaske sunca u planini. Zaslužujemo doživjeti iste emocije kada se sami ili uz pomoć drugih popnemo na neku stijenu, zaslužujemo osjetiti duh prirode u svim godišnjim dobima, zaslužujemo se nasmijati i rasplakati od sreće i zadovoljstva što smo dio ekipe s kojom smo se popeli na neki vrh ili zajedno boravili u planini. Jednostavno, zaslužujemo voljeti život kojeg živimo", poručuje za kraj Stjepan Dubac, voditelj radne skupine za osobe s invaliditetom pri Komisiji za planinarske vodiče HPS –a.

Svi zainteresirani za Projekt Planinarenje i penjanje za sve mogu se javiti Stjepanu na mail: stjepan.dubac08@gmail.com, ili na broj mobitela: 098 317 640.

Anita Blažinović