Ankara: Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke na sastanku s partnerima projekta ReSport

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo pola milijuna eura

 

"Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke sudjelovao je od 15. do 17. svibnja 2018. na sastanku projektnih partnera Projekta ReSport u Ankari, u Turskoj, u sklopu programa Erasmus+ Sport - Collaborative Partnership, na kojemu se raspravljalo o ključnim pitanjima Projekta te planu daljnjih projektnih aktivnosti", piše u priopćenju Saveza.

Projekt ReSport promiče volonterske aktivnosti u sportu, socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti te promovira zdravlje kroz povećanje sudjelovanja i jednak pristup sportu za sve.

"Cilj projekta je provedba obuke za osobe s invaliditetom u zemljama partnera i to u prirodi, u teretani i uz IT alate. Također, projekt uključuje suradnju s organizacijama djece i mladih kako bi se poticala socijalna uključenost osoba s invaliditetom te njihove jednake mogućnosti u sportu. Cilj partnerstva je promicati sudjelovanje ciljnih skupina u području sporta i tjelesne aktivnosti te podržati provedbu načela EU dobrog upravljanja u sportu, podržati europske strategije za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti, smjernice EU-a za fizičke aktivnosti kao i druge dokumente u tom području", istaknuli su iz Saveza.

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Da podsjetimo, iznos ukupnog projekta je 488.928,99 eura, a projekt je sufinanciran 80 posto od strane Europske unije preko programa Erasmus+ Sport - Collaborative Partnership. Točnije, sufinanciran je u iznosu 391.143,19 eura, od čega iznos za Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke čini 59.481,00 eura.

Partneri Projekta ReSport su organizacije iz osam zemalja: Francuske, Italije, Portugala, Irske, Turske, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Vodeći partner Projekta je Centar NAPREJ Maribor, dok je partner iz Hrvatske Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke okuplja osobe s invaliditetom na području Primorsko-goranske županije, a čine ga sljedeći klubovi: Atletski klub "Srce" za osobe s invaliditetom, Plivački klub "Forca", Streljački klub invalida "Paraolimpijac", Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom "Rijeka", Boćarski klub osoba s invaliditetom "Pulac", Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom "Pegaz", Teniski klub osoba s invaliditetom "Fiume" - sekcija tenisa u kolicima, Klub alpskog skijanja osoba s invaliditetom "Kvarner", Riječki sportski savez gluhih, Sportski klub slijepih "Rijeka" i Društvo za sportsku rekreaciju osoba s tjelesnim invaliditetom "Rijeka".

Klaudija Klanjčić