Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke: Ljetni kamp u sklopu projekta ReSport

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom

 

Ljetni kamp Projekta ReSport održava se kroz tri dana, od 27. do 29. lipnja 2018., a sudjeluju svi partneri projekta iz osam zemalja sa svojim korisnicima - osobama s invaliditetom.

Projekt ReSport promiče volonterske aktivnosti u sportu, socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti te promovira zdravlje kroz povećanje sudjelovanja i jednak pristup sportu za sve.

„Cilj projekta je provedba obuke za osobe s invaliditetom u zemljama partnera i to u prirodi, u teretani i uz IT alate. Također, projekt uključuje suradnju s organizacijama djece i mladih kako bi se poticala socijalna uključenost osoba s invaliditetom te njihove jednake mogućnosti u sportu. Cilj partnerstva je promicati sudjelovanje ciljnih skupina u području sporta i tjelesne aktivnosti te podržati provedbu načela EU dobrog upravljanja u sportu, podržati europske strategije za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti, smjernice EU-a za fizičke aktivnosti kao i druge dokumente u tom području“, istaknuli su iz Saveza.

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Da podsjetimo, iznos ukupnog projekta je 488.928,99 eura, a projekt je sufinanciran 80 posto od strane Europske unije preko programa Erasmus+ Sport - Collaborative Partnership. Točnije, sufinanciran je u iznosu 391.143,19 eura, od čega iznos za Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke čini 59.481,00 eura.

Partneri Projekta ReSport su organizacije iz osam zemalja: Francuske, Italije, Portugala, Irske, Turske, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Vodeći partner Projekta je Centar NAPREJ Maribor, dok je partner iz Hrvatske Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

Klaudija Klanjčić