RIJEKA Športski savez osoba s invaliditetom i HPO organiziraju besplatne radionice u sklopu projekta ActivOSI

Cilj programa je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama

 

Ovih dana, točnije 22. listopada, Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke uputio je na svom Facebook profilu Javni poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na besplatnoj edukaciji za voditelja/icu sportsko-rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom, potpisan od strane predsjednika Saveza Miljenka Mišljenovića.

Edukacija će se provoditi u sklopu projekta 'Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada – ActivOSI', kojeg provode Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao prijavitelj i Hrvatski paraolimpijski odbor, kao partner. Projekt je u cijelosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.121.147,02 kune te je prijavljen u sklopu poziva na natječaj 'Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina' u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020'.

Organizatori pojašnjavaju da je opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

“Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom, koje se upisuje u e-radnu knjižicu”, stoji u Javnom pozivu.

Ujedno je pojašnjeno da program ukupno obuhvaća 165 sati teorijske nastave, 22 sati vježbi i 70 sati praktične nastave, a biti će vođen od strane sportskih stručnjaka i kineziteraputa. Edukacija je namijenjena nezaposlenim osobama s invaliditetom, a ostali uvjeti koje kandidati trebaju zadovoljiti za upis u program su da kandidat ne smije biti mlađi od 18 godina ni stariji od 65 godina te da ima minimalno završenu srednju školu.

Edukacija će se odvijati u sklopu sportskog kompleksa Bazeni Kantrida u Rijeci.

Predviđeni početak edukacije je u prosincu 2018. godine.

Pozivaju se zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete za upis da se jave u tajništvo Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke putem e-maila: office@ssoi-rijeka.hr, ili telefona: 051/312–226, kontakt osoba: Tatjana Udović.

Podsjetimo da Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke okuplja osobe s invaliditetom na području Primorsko-goranske županije, a čine ga sljedeći klubovi: Atletski klub Srce, Plivački klub Forca, Streljački klub invalida"Paraolimpijac, Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom "Rijeka", Boćarski klub osoba s invaliditetom Pulac, Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom Pegaz, Teniski klub osoba s invaliditetom Fiume - sekcija tenisa u kolicima, Klub alpskog skijanja osoba s invaliditetom Kvarner, Riječki sportski savez gluhih, Sportski klub slijepih Rijeka i Društvo za sportsku rekreaciju osoba s tjelesnim invaliditetom Rijeka.

Klaudija Klanjčić