SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Povećana sredstva za razvoj sporta osoba s invaliditetom

Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno je 17.001.900 kuna, a Hrvatskom sportskom savezu gluhih 3.090.607 kuna

 

Središnji državni ured za šport donio je Odluku o financiranju programa javnih potreba u sportu za pet krovnih športskih udruženja kojom se za njihove programe raspodjeljuje ukupno 191 milijun kuna što je u odnosu na 2018. godinu povećanje u iznosu od 10,7 milijuna kuna odnosno 5,94 posto. 

"Povećanjem iznosa proračunskih sredstava namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u športu na državnoj razini koje provode krovna športska udruženja, Središnji državni ured za šport nastavlja pozitivan trend povećavanja proračunskih sredstava namijenjenih športu, a u cilju stvaranja što boljih uvjeta za razvoj športa kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih, Hrvatskom akademskom sportskom savezu i Hrvatskom školskom sportskom savezu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu odobrena su proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 180,3 milijuna kuna, što je samo u odnosu na 2017. godinu bilo povećanje od 13,3 posto (156,1 milijun kn) dok je u odnosu na 2016. godinu povećanje iznosilo čak 26,65 posto (142,4 milijuna). Središnji državni ured za šport trend povećanja nastavio je i u 2019. godini te su proračunska sredstva predviđena za Programe javnih potreba u športu državne razine koje provode krovna športska udruženja povećana u odnosu na 2018. godinu za dodatnih 5,94"objavio je u četvrtak SDUŠ na svojim mrežnim stranicama. 

Navedenom odlukom od ukupnog iznosa je Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljeno 149,6 milijuna kuna što je u odnosu na 2018. godinu povećanje od 8,7 milijuna  kuna odnosno 6,2 posto.  Nadalje, Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno je 17.001.900,00 kuna, Hrvatskom sportskom savezu gluhih 3.090.607,00 kuna, Hrvatskom školskom sportskom savezu 17,4 milijuna kuna i Hrvatskom akademskom sportskom savezu 3,9 milijuna kuna.

"Ovom Odlukom ispunjeni su uvjeti za daljnji razvoj i postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih športaša, a ujedno je pokazana posebna briga za šport osoba s invaliditetom te razvoj športa u sustavu odgoja i obrazovanja", stoji u objavi SDUŠ-a.

Hina