Udruga ZAMISLI: Rasprava na temu socijalne politike prema mladim osobama

Temeljni cilj rasprave biti će razvoj dijaloga i aktivne suradnje između mladih, osoba koje rade s mladima i osoba odgovornih za politiku prema mladima u Gradu Zagrebu, a to sve sa svrhom poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

Udruga ZAMISLI kroz Regionalni informativni centar za mlade Zagreb kao dio aktivnosti projekta "Svi socijalno uključeni mladi!", financiranog od strane Europske komisije kroz program Mladi na djelu, organizira lokalnu raspravu koja se  održava se u petak, 13. rujna u dvorani Crvenog Križa, na adresi Ilica 223, u vremenu od 10 do 14 sati.

Temeljni cilj rasprave biti će razvoj dijaloga i aktivne suradnje između mladih, osoba koje rade s mladima i osoba odgovornih za politiku prema mladima u Gradu Zagrebu, a to sve sa svrhom poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.

Lokalna rasprava u Zagrebu temeljiti će se na neformalnim metodama rada kroz world-cafe i od svih će se sudionika očekivati aktivno sudjelovanje u provedbenim aktivnostima što će svim sudionicama omogućiti dijeljenje mišljenja, zajedničko raspravljanje i izravan doprinos zaključcima rasprave o svim temama koji će biti korišteni kao vodič u pripremi slijedećih aktivnosti.

Rasprava se provodi u svrhu razvoja dijaloga i aktivne suradnje između mladih, osoba koje rade s mladima i osoba odgovornih za politiku prema mladima u Gradu Zagrebu, s ciljem da se progovori o temama Nacionalnog programa za mlade u području socijalne politike. Sudionici su 15 mladih i 10 osoba odgovornih za politiku prema mladima. Rad je zamišljen kroz tri grupe (tri facilitatora, svaki s jednom temom koju facilitira).

Svjetlana Marijon, predsjednica udruge ZAMISLI