ZAGREB Besplatna edukacija i osposobljavanje za voditelja športsko-rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom

Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko-rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

 

U prostorijama Hrvatskog paraolimpijskog odbora u Zagrebu, u utorak 29. listopada, u sklopu EU projekta 'Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada' (akronim: ActivOSI) započela je besplatna edukacija i osposobljavanje nove zagrebačke generacije od 20-ak polaznika za voditelje športsko-rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom, i to isključivo za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Nakon potpisivanja Ugovora o obrazovanju od strane polaznika/ica sa Sportskim učilištem – ustanovom za obrazovanje odraslih iz Zagreba, Zajčeva 7, koje zastupa privremeni ravnatelj Hrvoje Šašek, prvog dana održana su uvodna predavanja event menadžmenta u sportu - predavač Luka Dobrović, iz mekih vještina/life coachinga - predavačica Tatjana Udović i osnova športske rekreacije - predavač Željko Černić, ujedno i voditelj projekta.  

 

Inače, projekt 'Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada – ActivOSI' provode Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao prijavitelj, i Hrvatski paraolimpijski odbor, kao partner. U cijelosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1,121.147,02 kune.

Kao što je najavljeno, opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina te poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljenosti za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom, koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Program ukupno obuhvaća teorijsku nastavu, vježbe i praktičnu nastavu, a biti će vođen od strane sportskih stručnjaka, kineziologa te kinezioterapeuta.

Edukacija je namijenjena nezaposlenim osobama s invaliditetom, a ostali uvjeti koje kandidati trebaju zadovoljiti za upis u program su bili da kandidat ne smije biti mlađi od 18 godina niti stariji od 65 godina, kao i da treba imati minimalno završenu srednju školu.

Klaudija Klanjčić

 

 

Povezane vijesti