U Slavonskom Brodu održana prezentacija Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj

Ono što snažno radimo i što očekujemo i što želimo je korištenje sredstava europskog socijalnog fonda za programe uključivanja u sport mladih osoba, rekao je Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora

Vizual, naslov dokumenta.

 

Dana 14. lipnja 2022. godine u prostorijama HGK u Slavonskom Brodu u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora i njegovih članica održana je prezentacija Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na prezentaciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Nakon donošenja Strategije parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030., Hrvatski paraolimpijski odbor provodi aktivnosti usmjerene na implementaciju, odnosno ostvarenje ciljeva definiranih Strategijom. Navedene aktivnosti podrazumijevaju, između ostaloga, upoznavanje predstavnika jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave s akcijskim planom i ciljevima koji su definirani Strategijom. Prezentaciju i radionicu u Slavonskom Brodu Hrvatski paraolimpijski odbor organizirao je u suradnji sa svojim članicama županijskim i gradskim sportskim savezima osoba s invaliditetom s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Okupljeni predstavnici lokalne i regionalne vlasti iz navedenih županija, sportski djelatnici te predstavnici ustanova, institucija i udruga tako su imali priliku upoznati se sa ciljevima Strategije te mjerama i aktivnostima koje radi ostvarivanja tih ciljeva mogu i trebaju poduzimati upravo nositelji lokalne i regionalne vlasti.

Tijekom radionice su prikazani primjeri dobre prakse s područja grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije koji mogu poslužiti kao putokaz i smjernice za slične projekte i aktivnosti kojima će se omogućiti uključivanje većeg broja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sport i rekreaciju.

Nakon održanih izlaganja provedena je rasprava svih sudionika tijekom koje je savjetnik pravobraniteljice ukazao predstavnicima lokalne i regionalne vlasti na najčešće prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju prilikom pokušaja uključivanja u sportske aktivnosti. Također, predložio je konkretne mjere i aktivnosti kojima gradovi i županije mogu osigurati preduvjete za uključivanje većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba u sportske i rekreativne aktivnosti. Uz nužnost podizanja razine svijesti o važnosti bavljenja sportom i rekreacijom te podizanja razine svijesti okoline (donositelja odluka, sportskih i obrazovnih djelatnika, roditelja i drugih) o nužnosti omogućavanja inkluzije kroz sport, savjetnik pravobraniteljice ukazao je na potrebu pružanja podrške udrugama i klubovima koji provode aktivnosti kojima se omogućava inkluzivno bavljenje sportom, a poseban naglasak stavljen je na potrebu za pružanjem podrške trenerima i stručnim radnicima u sportu. Značajna uloga lokalne i regionalne vlasti je u osiguranju pristupačnosti sportskih objekata i borilišta, a izneseni su i prijedlozi o administrativnoj podršci kojom se može povećati učinkovitost u korištenju raspoloživih sredstava iz nacionalnih i EU fondova, kao i prijedlozi o načinima osiguranja sustavnog financiranja udruga i klubova.

- Ono što snažno radimo i što očekujemo i što želimo je korištenje sredstava europskog socijalnog fonda za programe uključivanja u sport mladih osoba - rekao je Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

- Ako se uključi značajno veći broj osoba s invaliditetom u sustav parasporta, onda će i svi ostali pokazatelji rasti - kaže Zrinko Čustonja, suator Strategije razvoja parasporta.

Zaključci provedene rasprave poslužiti će svim dionicima zaduženim za razvoj sporta kako bi osigurali ispunjenje ciljeva zadanih Strategijom.

 

Izvor: POSI/HRT

 

Povezane vijesti