STRELJAČKI KLUB INVALIDA RADA Završna konferencija projekta 'Budi moja podrška'

Streljački klub invalida rada - Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Kustošija, Trg hrvatskih obrambenih snaga 8, predstavio je svojim članovima 28. prosinca 2022., na završnoj konferenciji rezultate projekta 'Budi moja podrška'

Prizor s konferencije.

 

Partner na projektu je Streljački klub 'Kustošija', čiji su članovi također prisustvovali završnoj konferenciji.

Projekt su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost trinaestmjesečnog projekta je 487.462,55 kuna, pri čemu je iznos sufinanciran od EU 414.343,16 kuna, a iznos sufinanciran iz proračuna RH 73.119,38 kuna.

Početak provedbe projekta bio je 2. prosinca 2021., a završetak 31. prosinca 2022., i to na području Grada Zagreba.

Pojašnjeni su ciljevi projekta s pokazateljima:

- ojačati kapacitete OCD-a na području Grada Zagreba povećanjem znanja predstavnika OCD-a iz provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenje kapaciteta zaposlenika i/ili volontera;

- povećati kapacitete OCD-a za potrebe osobe koje su pretrpjele traumu na području Grada Zagreba;

- ojačati kapacitet OCD-a na području Grada Zagreba socijalnim uključivanjem krajnjih korisnika.

Elementi samog projekta bili su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

U okviru jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva provedena je jedna izobrazba za knjigovođu u okviru aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U okviru aktivnost Organiziranje neposrednih lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja provedeno jedno predavanje o socijalnom uključivanju i dva predavanja Vježbom do zdravlja.

U okviru aktivnosti Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama izrađen je jedan online priručnik Vježbom do zdravlja, 24 online video programa vježbama Sport & Nutrition, jedan online priručnik o prehrani kao važnost utjecaja na zdravlje, dijabetičke bolesti i smanjenje stresa.

U okviru aktivnosti Organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite provedena je jedna građanska akcija Naša okolina s pet volontera.

U okviru promidžbe i vidljivosti izrađena je Internet stranica, održana završna konferencija, izrađen je plakat projekta, deset naljepnica, 50 promotivnih torbi, 50 olovaka od biorazgradivog materijala, 50 notesa od kamenog papira, 50 sportskih boca od RPET materijala te promotivni video.

U okviru upravljanja projektom i administracije, održano je 13 partnerskih sastanaka te predano četiri ZNS-a, s time da je ostao još jedan za predaju.

Prizor s konferencije.U sklopu horizontalnih tema projekta pojašnjeno je da projekt:

a) doprinosi jednakim mogućnostima - ravnopravnosti spolova, pristupačnosti osobama s invaliditetom

Tako je prijavitelj napravio analizu kako zaposlenici postižu ravnotežu između privatnog i poslovnog života kako bi uskladili poslovni, privatni i obiteljski život te je osigurao jednako sudjelovanje muškaraca i žena u brizi za djecu i ostale osobe koje ovise o pomoći obitelji i prijatelja. Ujedno, zaposlenim roditeljima prijavitelj je omogućio korištenje kliznog radnog vremena te je na svoje Internet stranice stavio video za sve zainteresirane građane, a naročito za gluhe, nagluhe i slijepe osobe s videozapisom tumača.

b) doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Prijavitelj je za promidžbu projekta koristio olovke od biorazgradivog materijala, promotivne torbe od ekološkog materijala, notese od kamenog papira, sportske boce od RPET materijala, a okviri na plakatu projekta su od drva.

c) doprinosi načelu dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Projektom je unaprijeđena organizacija rada, otvorena su tri nova radna mjesta, osigurane su mjere vidljivosti za lokalnu zajednicu u cjelini. Znanja, iskustva i vještine stečeni u provedbi ovog EU projekta unaprijedili su upravljačke kapacitete prijavitelja i partnera.

Polsatno predstavljanje su pozorno popratili svi prisutni, koji su dupkom ispunili dvoranu, a potom je uslijedila Izborna godišnja skupština Streljačkog kluba 'Kustošija'.

Napomenimo na kraju i da je među prisutnima bio i Ivica Lazić, dugogodišnji predsjednik Streljačkog kluba invalida rada - Zagreb, koji je 15. prosinca 2022., u Hotelu Hilton Garden Inn, primio Nagradu za životno djelo od strane Sportskog saveza Grada Zagreba. Inače, Lazić je član Udruge invalida rada Zagreba od njezina osnivanja 1966. godine. Godine 1999. osnovao je Sportsko društvo invalida rada Zagreb, a 2006. godine Streljački klub invalida rada - Zagreb.

 

Fotografije: Anamarija Lazić

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti