RIJEKA Održana edukacija 'Aktivacija mladih kroz sport nakon rehabilitacije' za volontere

Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke održao je 27. veljače 2023. online edukaciju 'Aktivacija mladih kroz sport nakon rehabilitacije' za volontere - učenike Medicinske škole u Rijeci, u sklopu Erasmus + projekta 'Youths Post - rehab Sport: RE-Sport'

Snimka zaslona.

 

Obuka je provedena putem Zoom platforme uz korištenje materijala razvijenih u sklopu projekta.

Volonteri su ovim putem naučili korisne informacije o sportu i vježbama za mlade, prezentiran im je vodič najboljih praksi za motiviranje mladih za sport, priručnik s informacijama o različitim vrstama invaliditeta i upravljanju invaliditetom i ostali korisni materijali. Sudionike se educiralo i o pravilnoj provedbi odabranih vježbi za mlade osobe s invaliditetom nakon rehabilitacije. Ovim putem podigla im se svijest o zdravstvenim problemima i sprečavanju ozljeda tijekom izvođenja sportske vježbe.

Cilj projekta 'Youths Post - rehab Sport: RE-Sport' je poticanje socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti u sportu, dok je paralelna tema promicanje dobrovoljnih aktivnosti u sportu i obrazovanju u i kroz sport s posebnim naglaskom na razvoj vještina. Dvije glavne ciljne skupine imat će koristi od rezultata projekta, a to su mladi s invaliditetom i volonteri iz sportskih organizacija.

Stvaranje online portala za učenje kombiniranog učenja omogućuje izvođenje radionica sa ciljem podizanja svijesti o važnosti sporta za zdravlje i prevenciji ozljeda tijekom izvođenja sportskih vježbi za mlade s invaliditetom.

Posebna pažnja u projektu posvećena je bavljenju sportskim aktivnostima na otvorenom u prirodi, koristeći postojeće vanjske sadržaje, zbog besplatnog pristupa i važnosti tjelesne aktivnosti na otvorenom.

 

Izvor: Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke

 

Povezane vijesti