HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR Školski rendezvous s paraolimpijcima

Prema statistikama, 60% osoba s invaliditetom koje se bave sportom pronalaze životnog partnera, a preko 70% njih i zaposlenje, čime od socijalnih slučajeva prelaze u kategoriju korisnih članova društva ispunjenih samopouzdanjem

Paraolimpijci, arhiva.

 

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) osim brige o vrhunskim sportašima i paraolimpijcima, aktivno radi na promjeni percepcije javnosti, smanjivanju stigmatizacije i kreiranju prilika za bavljenje parasportovima diljem Hrvatske. Na taj način aktivno gradi inkluzivnije društvo u kojem osobe s invaliditetom mogu imati kvalitetniji život.

U susret nadolazećim Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, HPO će organizirati projekt 'Školski rendezvous s paraolimpijcima' s ciljem podizanja prepoznatljivosti paraolimpijskog pokreta i promjene svijesti o paraolimpijcima i paraolimpijkama, smanjivanja straha i motiviranja djece na uključenje u parasport,

pružanja mogućnosti bavljenja sportom djeci s teškoćama u razvoju.

U sklopu projekta predviđene su aktivnosti u dva smjera - posjeta srednjim školama u 10 hrvatskih gradova u kojima će se održati motivacijski govori paraolimpijaca i paraolimpijki (cilj je do listopada 2024. posjetiti 100 škola), te organizacija treninga za nove parasportaše.

Aktivnosti u srednjim školama provode se isključivo uživo te će uz gostovanja paraolimpijaca i paraolimpijki obuhvaćati i prezentaciju sportova te načina života parasportaša i parasportašica. Sve će posjete biti popraćene i video zapisima za dijeljenje preko društvenih mreža i prilagođene za mlađe naraštaje.

Ponuda za bavljenje parasportom je kreirana i velik dio trenera već je aktivan, no s obzirom na potrebe još uvijek nije dostatna, tako da nam je potrebna podrška i gospodarskih subjekata.

Poučeni iskustvom projekta Paraolimpijski školski dan u sklopu kojeg je HPO kroz šest godina okupio preko 60.000 osnovnoškolaca, uvjereni su kako će do Pariza 2024. uspjeti okupiti 10.000 srednjoškolaca i promijeniti percepciju kod nekoliko desetina tisuća mladih te ih upoznati s mogućnostima bavljenja parasportom.

Promjena percepcije i informiranost iznimno je bitna kako djeca s teškoćama u razvoju ne bi bila suočena sa osudama i stigmatizirana te se lakše uključila u parasportove, što je velik korak k izgradnji inkluzivnijeg društva.

Projekt će se provoditi u sljedećim gradovima: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Pula, Samobor, Velika Gorica, Bjelovar, Slavonski Brod, Vinkovci.

 

HPO/Denis Lugarić

 

Povezane vijesti