Ponovljen Natječaj za izbornika/izbornicu Hrvatskog Boccia Saveza

Temeljem ukazanih potreba, a u svezi imenovanja izbornika NSSOI sukladno čl. 12.-16. Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatski Boccia Savez (HBS) objavljuje Natječaj za izbor izbornika/cu Hrvatskog Boccia Saveza u ciklusu POI Pariz 2024.

Boćanje, ilustracija.

 

Kako bi osoba bila imenovana izbornikom mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:

- državljanstvo Republike Hrvatske;

- izraditi program rada za izborno razdoblje;

- dostaviti dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a;

- VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili imati diplomu trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane odredbom Članka 19. Zakona o sportu, najmanje za trenera 3. razine i članka 111. Zakona o sportu.

Osoba imenovana izbornikom, osim gore navedenih obveznih uvjeta, u pravilu mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- imati iskustvo u sportu osoba s invaliditetom;

- poznavati sport, sprave i pomagala kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se koriste u navedenom sportu osoba s invaliditetom;

- poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i treninga;

- raspolaže znanjem o korištenju osobnog računala i posebno programa za pisanje, slanje i primanje elektroničke pošte i pregled interneta;

- poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu za prijam i slanje elektroničke pošte;

- aktivno sudjeluje u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka postavljenih po Stručnoj  komisiji i drugim tijelima HPO-a.

Ukoliko ni jedan od kandidata ne ispunjava neki od postavljenih obveznih uvjeta, HPO može imenovati osobu koja zadovoljava posebne uvjete uz uvjet ispunjavanja obveznih uvjeta u zadanom roku, a prednost će imati kandidat s najbolje ocjenjenim programom uz istovjetno ispunjenje svih uvjeta.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju obaveznih uvjeta šalju se na e-mail adresu HBS-a: info@hsbi.hr ili putem pošte na adresu: Hrvatski Boccia Savez, Zinke  Kunc 3a, 10.000 Zagreb s naznakom 'Prijava na Natječaj za izbornika HBS-a'.

Rok za dostavu prijava je 15. rujna 2023.

Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem nakon dobivanja suglasnosti za imenovanje izbornika HBS-a od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

 

Izvor: Hrvatski Boccia Savez

 

Povezane vijesti