Imaju li studenti s invaliditetom prednost pri upisu na fakultet?

PITANJE: L. K. (35) Već dugi niz godina bavim se fotografijom i radio sam za više modnih agencija. Paraplegičar sam i, naravno, za kretanje koristim invalidska kolica. Mislim da nije prekasno da upišem Akademiju, ali kako živim u Slavoniji morao bih doseliti u Zagreb...

... Možete li mi reći kakve su mogućnosti za smještaj u Zagrebu? Imam li neku prednost pri upisu na Akademiju? Što je sa smještajem u studentski dom? Gdje bih se trebao javiti i koje dokumente trebam priložiti za upis na Akademiju likovnih umjetnosti Zagreb?
 

ODGOVOR: Na Sveučilištu u Zagrebu, putem Ureda i Povjerenstva za studente s invaliditetom, puno se radi na izjednačavanju mogućnosti i osiguravanju uvjeta za uspješno i kvalitetno studiranje svim sadašnjim ali i budućim studentima s invaliditetom.
Tako kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60 posto i više (prema rješenju izdanom od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ostvaruju pravo prednosti pri upisu što znači da se upisuju pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na provjeri posebnih sposobnosti koju provode pojedine sastavnice (fakulteti/akademije). Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je u propisanom roku Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja (original ili ovjereni preslik). Rok za slanje rješenja navodi se u tekstu Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija za svaku akademsku godinu. U tekstu Natječaja možete pronaći i ostale informacije o upisu i dokumentima koje je potrebno priložiti za upis na svaku od sastavnica Sveučilišta.Snimio Tomislav Miletic/PIXSELL

Nadalje, kandidati s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba imaju pravo zatražiti individualizirano prilagođeni način polaganja dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje se prilikom upisa provode na pojedinim sastavnicama Sveučilišta. Načini prilagodbe razlikuju se od kandidata do kandidata s obzirom na specifičnosti oštećenja, poremećaja, bolesti i sl. Kako bi kandidat ostvario to pravo, dužan je prilikom prijave za pristupanje provjeri na

Što se tiče smještaja, studenti s invaliditetom sa 60 posto i više utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu, dok studenti s 50 posto i manje utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju dodatne bodove

željenom fakultetu/akademiji istaknuti postojanje potrebe za prilagođenim načinom provjere te koja je vrsta prilagodbe nužna. Također, kandidat je dužan svoj zahtjev potkrijepiti dokumentacijom koja dokazuje da je prilagodba doista potrebna. Kao dokaz mogu poslužiti sljedeći dokumenti: Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Logopedski nalaz i mišljenje, potvrda mjerodavnog liječnika školske medicine. U vezi toga možete se obratiti koordinatoru za studente s invaliditetom (nastavniku imenovanom na svakoj sastavnici Sveučilišta).

Što se tiče smještaja, studenti s invaliditetom sa 60 posto i više utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu dok studenti s 50 posto i manje utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju dodatne bodove. Uvjeti smještaja, potrebna dokumentacija i rok predaje dokumentacije navode se u natječaju za raspodjelu mjesta u studentske domove za svaku akademsku godinu koji možete pronaći na internetskoj stranici Studentskoga centra u Zagrebu (www.sczg.unizg.hr). U pojedinim studentskim domovima su studentima s invaliditetom na raspolaganju prilagođene studentske sobe. Tako studentski dom „Cvjetno naselje“ ima 19 soba  pristupačnih studentima koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, studentski dom „Stjepan Radić“ ima 12 soba u novom paviljonu pristupačnih studentima koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica dok studentski dom „Ante Starčević“ ima 6 soba prilagođenih studentima koji se otežano kreću.
Također, Sveučilište u Zagrebu organizira i financira uslugu ispomoći studentima s invaliditetom smještenima u studentskome domu „Cvjetno naselje“. Usluga se pruža 24 sata na dan za što je angažirano šest studenata koji rade u smjenama te koji u okviru rada pomažu studentima s težim oblicima invaliditeta u zadovoljenju njihovih svakodnevnih životnih potreba u skladu s njihovim mogućnostima. Informacije o ostalim pravima i oblicima potpore za kandidate i studente s invaliditetom možete pronaći na internetskoj stranici Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr/uredssi).

Na pitanje odgovorile:
Valentina Novak Žižić, mag. soc. rad., stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu