Društvo distrofičara Istre: Seminar o politici prema osobama s invaliditetom

Projekt se provodi na području Istarske, Varaždinske i Vukovarsko srijemske županije, a njime se nastoji ojačati suradnja između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i tijela lokalne i područne samouprave u području suzbijanja diskriminacije te izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

U srijedu, 26. veljače u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Kandlerova 39, od 10 do 14 sati održat će se seminar o politici prema osobama s invaliditetom.

Seminar je dio aktivnosti projekta "Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini" koji provode Društvo distrofičara Istre, u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i 'Bubamarom', udrugom osoba s invaliditetom iz Vinkovaca. Projekt se provodi na području Istarske, Varaždinske i Vukovarsko srijemske županije, a njime se nastoji ojačati suradnja između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i tijela lokalne i područne samouprave u području suzbijanja diskriminacije te izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Aktivnosti projekta usmjerene su na strateško planiranje na lokalnoj razini.
Cilj je da se doprinese izradi lokalnih strategija i/ili planova te rasprave mogućnosti izrade strateških dokumenata u lokalnoj zajednici kao i produbi dijalog između jedinica lokalne i regionalne samouprave i organizacija civilnog društva s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom.
Voditelji/ce su Anka Kekez Koštro, asistentica na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj javnih politika Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Inge Perko Šeparović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u mirovini, voditeljica projekata i programa Hrvatskog pravnog centra u području javnih politika, Ana Paska, Hrvatski pravni centar, voditeljica projekta i Davor Komar, predsjednik Društva distrofičara Istre i lokalni koordinator projekta.

In-Portal

Foto: Duško Marušić/PIXSELL