Projekt Disimpe: Socijalni eksperiment uključivanja djece s teškoćama u razvoju u programe odgoja i obrazovanja

U  predškolske ustanove Grada Zagreba uključeno je oko 10.660 djece s teškoćama u razvoju, bilo da su integrirani u redovne skupine ili posebne programe

 

Dobije li projekt Disimpe zeleno svjetlo i potreban novac iz EU fondova, u zagrebačkim dječjim vrtićima uskoro će se provesti socijalni eksperiment  inovativnog načina pristupa uključivanju djece s teškoćama u razvoju u  program odgoja i obrazovanja. Pokaže li se projekt uspješnim, nakon eksperimentalne faze preslikat će se i na uključivanje ostale djece s teškoćama u razvoju u predškolski sustav.

Ivica Lovrić, zagrebački pročelnik za školstvo, sport i kulturu, kaže da će se ukoliko projekt Disimpe bude prihvaćen za sufinanciranje od strane EU više detalja znati nakon travnja, no kroz projekt, odnosno eksperiment inovativnog uključivanja djece s teškoćama u dječje vrtiće, želi se unaprijediti kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju kroz standardiziranje postupaka uključivanja za dijete, roditelje i stručne radnike u dječjim vrtićima.

U  predškolske ustanove Grada Zagreba uključeno je oko 10.660 djece s teškoćama u razvoju, bilo da su integrirani u redovne skupine ili posebne programe, od kojih je 1.599 s težim teškoćama.

Grad Zagreb sufinancira i posebne programe koje djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području glavnog grada ostvaruju u posebnim ustanovama kojima je osnivač Grad - u Poliklinici SUVAG, u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak te u Centru za autizam.

In Portal

 

Povezane vijesti