Udruga Roda: Projekt 'Vizije' namijenjen je i osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju

Istraživanja tijekom projekta pokazala su da se roditelji s invaliditetom susreću s velikim problemom potpunog nedostatka podrške za njihovo roditeljstvo. Primjerice, majka s invaliditetom nema nikakvo pravo na osobnog asistenta

Udruga Roditelji u akciji – Roda, organizirala je u utorak u Osijeku završnu konferenciju EU projekta 'VIZIJE' – Volonteri za roditelje i djecu, u okviru kojega je pružana psihosocijalna pomoć osjetljivim skupinama roditelja, kao što su samohrani roditelji, maloljetne trudnice i majke, roditelji s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju, obitelji koje imaju troje ili više djece te obitelji slabijeg socijalnog statusa. 

Projekt VIZIJE udruga RODA provodila je u posljednje dvije godine u tri županije Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj. Njegova ukupna vrijednost je 127.331,07 eura, a sufinancirala ga je Europska unija sa 108.231,41 eura bespovratnih sredstava.
U  projektu je bilo angažirano 40 volonterki, mladih nezaposlenih, obrazovanih stručnjakinja, žena koje su inače na burzi rada, bez ijednog dana radnog iskustva, kojima se na ovaj način omogućilo da volontiranjem steknu dodatnu edukaciju i iskustvo koje će im omogućiti da lakše nađu posao, rečeno je na konferenciji. 
Branka Brzić Jagatić, programska koordinatorica u Udruzi Roda istaknula je kako je projekt proveden u partnerstvu s Centrima za socijalnu skrb Osijek, Virovitica i Vukovar, Organizacijom za građanske inicijative – OGI Osijek, te organizacijom S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica. 
"Naše volonterke, koje smo educirali, su u mobilnim timovima radile izravno na terenu, a ne u okviru nekih institucija. U projekt se uključilo 40 volonterki, šest stručnih mentorica, a usluge mobilnih timova dobili su deseci djece i roditelja“, kazala je  Brzić Jagatić. 
 Rezultati projekta predstavljeni su i u publikaciji "Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima“, autorica Ninoslave Pećnik, Ivane Dobrotić i Jelene Baran. gdje je istaknuto kako su istraživanja tijekom projekta pokazala da se roditelji s invaliditetom susreću s velikim problemom potpunog nedostatka podrške za njihovo roditeljstvo. Primjerice, žena-majka s invaliditetom nema nikakvo pravo na osobnog asistenta. 
 Nadalje, maloljetne trudnice i majke susreću se s izolacijom, stigmatizacijom, vrlo teško samostalno skrbe za sebe i dijete, vrlo teško ulaze na tržište rada, borave u institucijama koje onda skrbe za njih i za djecu. 
 Kada se, primjerice, govori o jednoroditeljskim obiteljima, više od 80 posto samohranih roditelja su majke, koje su same po sebi na tržištu rada diskriminirane, a kada još imaju i djecu i žive same s njima, onda su višestruko i stigmatizirane i diskriminirane, navedeno je u publikaciji. 
 Volonterke su najviše radile na terenu upravo s ovim ciljanim skupinama, a svoje iskustvo ispričala je Ivana Draženović, studentica socijalnog rada, koja je volontirala u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
 „Radili smo s djecom koja imaju poteškoća u razvoju te s obiteljima koje imaju više djece i slabijeg su imovinskog statusa. S djecom smo radili vježbe za učenje, pomoć oko školskoga gradiva, dok smo ujedno provodili i savjetovanje za roditelje kojima treba pomoć“, kazala je studentica Draženović zaključivši da je projekt bio odlično zamišljen jer je pomogao djeci i obiteljima, a ujedno i volonterima da steknu nova iskustva koja će nam pomoći u njihovom daljnjem radu. 
 Na upit novinara, Branka Brzić Jagatić, osvrnula se na nalaz Ministarstva zdravlja o provedenom nadzoru u hrvatskim rodilištima, koji su potaknuli upravo iz Udruge RODA akcijom „Prekinimo šutnju“, u kojoj je veliki broj žena opisao svoja negativna iskustva pri porodima u rodilištima diljem Hrvatske. 
"Nalaze inspekcije smo dobili u vrlo šturom obliku. Nalaz Ministarstva zdravlja o provedenom nadzoru u hrvatskim rodilištima nedostatan je, jer u njemu se ne navodi ni koja su rodilišta, ni koliko ih je obuhvaćeno inspekcijom. Izvještaj, stoga, nije odgovarajući i to ne sliči na pravi nalaz inspekcije koja je trajala punih godinu dana“, ocijenila je Brzić Jagatić. 
Hina