Hrvatska udruga radnih terapeuta: Što je novog u rehabilitaciji osoba s invaliditetom

Hrvatska udruga radnih terapeuta, pod pokroviteljstvom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i Ministarstva zdravlja RH, u subotu, 15. lipnja organizira 1. konferenciju radnih terapeuta s međunarodnim sudjelovanjem "Svakodnevna rehabilitacija u zajednici"

Na konferenciji će sudjelovati uvaženi stručnjaci na području rehabilitacije u zajednici iz Hrvatske i inozemstva, a predviđen je i okrugli stol na temu "Rehabilitacija u zajednici u Republici Hrvatskoj s osvrtom na europsku praksu". Očekuju se predstavnici nadležnih ministarstava, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnici nevladinih udruga i druge zainteresirane strane.
PROGRAM KONFERENCIJE
08:30 - 09:00 Registracija sudionika
09:00 - 09:10 Otvaranje skupa
Saša Radić, predsjednica Hrvatske udruge radnih terapeuta
Mette Kolsrud, predsjednica Vijeća radnih terapeuta Europskih zemalja
09:10 - 09:40 prof. dr. sci. Ana Bobinac Georgievski - Načela rehabilitacije u zajednici
09:40 - 11:00 Rehabilitacija u zajednici u RH: Djeca i mladi
Moderatorica: Saša Radić, bacc.therap.occup.
Dubravko Jurišić, bacc.therap.occup. - Multidisciplinarni tim u re/habilitaciji u zajednici djece s višestrukim poteškoćama
Ankica Šajbić-Šukunda, dr.med., Alenka Vondra, bacc. therap. occup. - Pilot projekt mobilnog tima za ranu radnoterapijsku intervenciju 'Mobilni tim-otoci'
Davor Duić, bacc.therap.occup. - Mobilni savjetodavni centar terapije senzorne integracije uz korištenje terapijskog psa
11:00 - 11:15 Pauza
11:15 - 12:15 Rehabilitacija u zajednici u RH: Odrasli i populacija 65+
Moderatorica: Ivana Klepo, bacc.therap.occup.
Nikolina Janeković, bacc.therap.occup. - Uloga radnog terapeuta u timu za stanovanje uz podršku u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama Centra za rehabilitaciju Stančić
Prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić - Rehabilitacija u zajednici u osoba sa narušenim mentalnim zdravljem
Dario Karačić, bacc.therap.occup. - CeDePe: Uloga radnog terapeuta u programu socijalnog uključivanja djece i odraslih s cerebralnom paralizom u lokalnu zajednicu
12:15 - 13:15 Pauza
13:15 - 14:15 Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom - Potrebe za rehabilitacijom u zajednici
14:15 - 14:50 Mette Kolsrud - Svakodnevna rehabilitacija - budućnost radne terapije
14:50 - 15:30 Stephanie Saenger - Usklađene radnoterapijske kompetencije - usporedivi i kompetentni radni terapeuti uEuropskim zemljama
15:30 - 16:00 Maria Daniela Farrugia - Uloga radnog terapeuta u RUZ timu na Malti
16:00 - 16:15 Pauza za kavu
16:15 - 17:15 OKRUGLI STOL: Rehabilitacija u zajednici u RH s osvrtom na europsku praksu i mogućnosti korištenja EU fondova
Moderator: Antun Jurinić, bacc. physioth., Predsjednik Hrvatskog saveza za rehabilitaciju
Sudionici: Predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske udruge radnih terapeuta, Hrvatskog saveza za rehabilitaciju, predstavnici udruga osoba s invaliditetom, Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, stručnjaci raznih profila i drugi.
17:15 - 17:30 Zaključci

In-Portal