Hrvatskoj u prvih pola godine 655 milijuna eura iz europskog proračuna

Hrvatski doprinos europskom proračunu za 2013. iznosit će 211,9 milijun eura, proizlazi iz prijedloga Europske komisije

Komisija je predložila dopunu proračuna Europske unije za 2013. kako bi se u obzir uzeo hrvatski ulazak od 1. srpnja 2013. Po tom prijedlogu, Hrvatska će za prvih šest mjeseci članstva imati 655,1 milijuna eura u obvezama, a 374 milijuna u plaćanjima. Hrvatski doprinos proračunu EU-a za 2013. bit će 211,9 milijuna eura.

"Od 1. srpnja 2013. kada se Hrvatska pridruži Europskoj uniji, hrvatske regije i gradovi, mala i srednja poduzeća, nevladine organizacije, znanstvenici i ostali moći će se natjecati za europske fondove kao i svaka druga članica. Ovom dopunom proračuna samo se primjenjuje financijski aspekt jednoglasnog sporazuma zemalja članica EU-a da prime Hrvatsku kao 28. članicu", rekao je povjerenik za financijsko programiranje i proračun Janusz Lewandowski. Prijedlog Komisije trebaju prihvatiti Vijeće EU-a i Europski parlament.

Europski se proračun izražava na dva načina, kroz preuzete obveze i kroz stvarna plaćanja. To znači da će Hrvatska u financijskoj 2013. računovodstveno imati na raspolaganju 655,1 milijuna eura, a dio koji će biti realiziran, to jest naplaćen u toj godini iznosit će 374 milijuna. Ostatak će se realizirati u sljedećih nekoliko godina.

Najveći dio sredstava odnosi se na kohezijska sredstva - 449,4 milijuna eura u obvezama, 149,8 milijuna u plaćanjima. Od iznosa u obvezama 299,6 milijuna otpada na strukturne fondove, a 149,8 milijuna iz Kohezijskog fonda.

Strukturni fondovi su Europski socijalni fond (ESF) koji pruža podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) koji je namijenjen smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa i koji je uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Kohezijski fond (KF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Transeuropske prometne mreže.

Iz proračunske rubrike Očuvanje i upravljanje prirodnim resursima, u koju spadaju poljoprivreda i ribarstvo Hrvatska će dobiti 10,2 milijuna eura u obvezama i 2,6 milijuna u plaćanjima.

U rubrici Državljanstvo, sloboda sigurnost i pravosuđe za Hrvatsku je predviđeno 73,3 milijuna eura u obvezama i 42,2 milijuna u plaćanjima.

Najveći dio toga iznosa namijenjen je za prilagodbu schengenskim pravilima - 40 milijuna eura, koji će biti realizirani odmah u istoj proračunskoj godini.

Hina

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL