Spomenici pristupačnosti: Plaža u Bolu na Braču

Osim lifta za ulazak, dostupne su i stepenice koje omogućuju osobama s otežanim kretanjem pristup moru

 

Općina Bol na otoku Braču slovi kao jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. To može zahvaliti ponajprije svojim mnogobrojnim plažama od kojih je najpoznatija Zlatni rat, neki kažu i najljepša plaža na Jadranu.

No, dok su takve plaže bogomdane prirodne ljepote, plaža iz naše priče je rezultat promišljenog ljudskog postupanja i sve veće važnosti dostupnosti turističke ponude i osobama s invaliditetom. Tako je ovog ljeta otvorena plaža prilagođena osobama s invaliditetom. Pristup plaži je omogućen šetnicom koja ima pristupnu rampu. Osim lifta za ulazak, dostupne su i stepenice koje omogućuju osobama s otežanim kretanjem pristup moru. Na plaži je također uređen i betonirani plato s tušem.

Nadamo se da će ovakve plaže postati standard hrvatskog turizma, a ne iznimka. Vrijednosti ovakvih plaža ne samo da potvrđuju jednakost građana Hrvatske već obogaćuju i turističku ponudu. Ako se predstavimo kao zemlja koja se uspjela prilagoditi zahtjevima i osobama s otežanim kretanjem zasigurno ćemo u budućnosti uspjeti privući i nemali broj turista. Osim uređenih plaža, pristupačnosti prateće infrastrukture, prilagođenih smještajnih objekata svakako treba staviti naglasak i na edukaciju turističkih djelatnika kako bi pružali usluge primjerene i osobama s invaliditetom.

Domagoj Glažar