Intervju, Ljubica Lukačić: Moja stranka jedina ima kvalitetan program za boljitak osoba s invaliditetom

"Vjerujem da će osobe s invaliditetom prepoznati da su ovi izbori važan trenutak za Republiku Hrvatsku i kako je došlo vrijeme da Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom počnemo u potpunosti primjenjivati", kaže uz ostalo kandidatkinja HDZ-a u 1. izbornoj jedinici, pod rednim brojem 7

 

Ljubica Lukačić je kandidatkinja za predstojeće izvanredne parlamentarne izbore na listi HDZ-a u 1. izbornoj jedinici, pod rednim brojem 7. Kao diplomirana pravnica već je bila zastupnica u 6. sazivu Hrvatskog sabora. Trenutačno je na funkciji pomoćnice ravnatelja ustanove URIHO.

Gospođo Lukačić, možete li se ukratko predstaviti javnosti - gdje ste rođeni, obrazovanje, zanimanje, radno iskustvo?

- Diplomirana sam pravnica, rođena u Ivancu pored Križevaca. Već 35 godina živim u Zagrebu, gdje sam završila srednju školu i Pravni fakultet. Zaposlena sam u URIHO-u, Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na mjestu pomoćnice ravnatelja. Većinu svog radnog vijeka posvetila sam problematici osoba s invaliditetom.

Kakva je situacija sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom u ustanovi URIHO?

- URIHO je zaštitna radionica koja zapošljava više od 500 radnika, od kojih je skoro 60 posto zaposlenih osoba s invaliditetom. Sukladno svojim potrebama URIHO zapošljava radnike, poštujući zakonom propisanu prednost zapošljavanja osoba s invaliditetom, što će nastaviti činiti i u budućnosti.

Što Vas je motiviralo da se kandidirate za predstojeće izvanredne parlamentarne izbore i koji su Vam planovi?

- U ovom trenutku nisam zadovoljna sa standardom koji osobe s invaliditetom imaju u Republici Hrvatskoj. Napominjem kako je Hrvatska demokratska zajednica stranka koja je uvijek nastojala razumjeti problematiku osoba s invaliditetom i tijekom svojih mandata učinila bitne pomake u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom.

Danas, kada je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, čovjek koji je ponovno dao priliku osobama s invaliditetom, držim da je vrijedno potruditi se kako bi osobe s invaliditetom imale predstavnika u Hrvatskom saboru. Izuzetno sam ponosna što mi je ukazao povjerenje i što mogu hrvatskim biračima, od kojih je više od 500.000 osoba s invaliditetom, predstavljati program HDZ-a na listi u prvoj izbornoj jedinici, osobito onaj dio koji se odnosi na osobe s invaliditetom, a za koji vjerujem da možemo provesti jer imamo kvalitetne ljude i program koji je realan.

Ukoliko dobijemo povjerenje građana i ukoliko ja osobno budem imala priliku zastupati interese osoba s invaliditetom u Hrvatskom saboru, željela bih vratiti dostojanstvo osobama s invaliditetom na način da im se izjednače mogućnosti. Za to će biti potrebno donijeti neke nove zakone, a veći dio važećih propisa izmijeniti.

Koliko i na koji način Vam dosadašnje radno iskustvo može koristiti u obnašanju političke dužnosti?

- Mislim da mi dugogodišnje radno iskustvo može itekako koristiti s obzirom na područja kojima se pretežito bavim – sustav socijalne skrbi i osobe s invaliditetom. Tijekom svog radnog iskustva imala sam priliku temeljito ući u problematiku i vidjeti koja bi rješenja bila najkvalitetnija kako bi sustav socijalne skrbi bio pravedniji, a osobe s invaliditetom imale jednake mogućnosti.

Budući da iza sebe već imate političko iskustvo, jer već ste bili zastupnica u 6. sazivu Hrvatskog sabora, na koji način ste u to vrijeme doprinijeli poboljšanju položaja osoba s invaliditetom?

- Kao zastupnica u 6. sazivu Hrvatskog sabora bila sam potpredsjednica Odbora za informiranje te članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbora za pravosuđe i Odbora za rad i socijalno partnerstvo. Kroz odbore u kojima sam sudjelovala, dotaknuli smo se kompletne problematike osoba s invaliditetom, što znači da smo raspravili sve zakone koji se na bilo koji način dotiču naše populacije, kako bi kvalitetne, konačne verzije zakona raspravili i usvojili na plenarnoj sjednici. Uspjeli smo uskladiti propise s pravnom stečevinom Europske unije te skoro sve propise koji se odnose na osobe s invaliditetom uskladiti s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Također smo uspostavili Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, što je bila moja velika želja, jer sam sudjelovala u izradi Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i kontinuirano upozoravala da Republika Hrvatska mora imati takav institut, kako bi osobe s invaliditetom i kroz njega mogle upozoravati na probleme s kojima se susreću.

Jeste li osobno zbog invaliditeta doživljavali diskriminaciju i nepravdu ?

- Kao i većina osoba s invaliditetom i ja sam imala priliku kroz svoj život susresti se s diskriminacijom, i to na početku svog radnog vijeka. Radilo se o višestrukoj diskriminaciji i u odnosu na činjenicu da sam osoba s invaliditetom i zbog toga što sam žena. Na svu sreću, ja sam se vrlo brzo snašla jer nisam imala vremena razmišljati o učincima diskriminacije. Stoga sam vrlo brzo zaboravila da se ona i dogodila.

Po Vašem mišljenju, na kojim područjima su osobe s invaliditetom najviše obespravljene?

- Zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, sustav socijalne skrbi, pristupačnost, itd. U svim segmentima bi se mogao naći barem jedan primjer diskriminacije, ali ima i pozitivnih primjera. Mišljenja sam da moramo stvoriti uvjete za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Zakonski propisi koji jasno reguliraju određena prava i obveze, pa i sankcije u slučaju neizvršavanja obveza, jedina su garancija da diskriminacije bude što manje.

Budući ste i sami osoba s invaliditetom, imate li pozitivan u smislu kvalitetnih iskoraka za bolji položaj osoba s invaliditetom u novijoj povijesti?

- U zadnjih desetak godina u Republici Hrvatskoj napravljeni su značajni pomaci kada su u pitanju osobe s invaliditetom. No, nismo riješili neka vrlo važna pitanja.

Nismo zadovoljni sa sustavom vještačenja, stoga što još uvijek jedinstveno tijelo vještačenja ne utvrđuje status osobe s invaliditetom. Uspostavom jedinstvenog tijela vještačenja očekivali smo da će vještačenje osobama s invaliditetom biti jednostavnije, brže i da ćemo znati razliku između tjelesnog oštećenja i invaliditeta. Često mi se javljaju osobe s invaliditetom i izražavaju svoje nezadovoljstvo dugotrajnim čekanjem na vještačenje, a samim tim i na ostvarivanje prava iz bilo kojeg sustava. Što se tiče samoutvrđivanja statusa osobe s invaliditetom, to je veliki problem obzirom da jedinstveno tijelo vještačenja vještači samo za potrebe ostvarivanja prava iz nekog sustava te nitko ne može sam podnijeti zahtjev za vještačenjem niti u svrhu ostvarivanja prava niti u svrhu utvrđivanja statusa. Stoga ćemo morati mijenjati Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja.

 

Nadalje, udruge osoba s invaliditetom nalaze se u vrlo nepovoljnom položaju iz razloga što ih obvezuje kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom, a nije riješeno sustavno financiranje udruga. U obrazovnom sustavu susrećemo se s problemom da se djecu s teškoćama u razvoju osposobljava za zanimanja koja nisu konkurentna na otvorenom tržištu rada. Sustav zdravstva potrebno je učiniti pristupačnijim osobama s invaliditetom, od pristupačnosti svih zdravstvenih ustanova do kvalitetnijeg pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

Osobe s invaliditetom su najsiromašniji građani u našem društvu, jer najviša naknada koju ostvaruju je osobna invalidnina od 1.250 kuna, što nije dovoljno za podmirenje osnovnih životnih potreba. Sve ostale naknade bitno su manje, stoga je potrebno hitno pristupiti izradi zakona o inkluzivnom dodatku kako bi se osobama s invaliditetom vratilo dostojanstvo. Nabrojala sam samo neke od važnih pitanja koja nisu riješena te će biti potrebno pristupiti njihovom sustavnom i kvalitetnom rješavanju.

U slučaju dolaska u saborske klupe, što mislite poduzeti konkretno za bolji položaj sportaša/ica s invaliditetom u Hrvatskoj?

- Što se sporta osoba s invaliditetom tiče, zalagat ćemo se za unapređenje zakonskih okvira djelovanja u području sporta djece i mladih te za kvalitetnije zakonsko reguliranje pitanja stručnog rada u sportu, zdravstvenog, obrazovnog, socijalnog i društvenog statusa sportaša, a naročito sportaša s invaliditetom i mladih sportaša.

Osigurat ćemo i zakonske pretpostavke, odnosno uvjete za kvalitetnije financiranje profesionalnih sportskih klubova putem tržišnih, komercijalnih i samofinancirajućih djelatnosti te tako osloboditi javna sredstva općina, gradova i županija za financiranje sporta djece i mladih, amaterskih sportskih klubova, školskog i akademskog sporta, sportske rekreacije građana i sporta osoba s invaliditetom.

Po Vama, kakvu političku snagu predstavljaju osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, budući da broje više od pola milijuna građana naše zemlje?

- Bitno je da osobe s invaliditetom sudjeluju u političkom i javnom životu. Hrvatska je treća zemlja u svijetu i četvrta u Europi koja je potpisala i ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija obvezuje RH da omogući osobama s invaliditetom sudjelovanje u političkom i javnom životu na jednakoj osnovi s drugima, izravno ili putem slobodno izabranih predstavnika, uključujući i pravo i mogućnost da glasuju i budu birani. Osobe s invaliditetom se mogu uključivati u rad političkih stranaka, a država je dužna štititi prava osoba s invaliditetom na tajno glasovanje na izborima i javnim referendumima, bez zastrašivanja, kao i pravo samostalnog kandidiranja na izborima i obnašanja dužnosti te obavljanja svih javnih funkcija na svim razinama vlasti, omogućavajući uporabu potpornih i novih tehnologija gdje je to primjereno. Snaga osoba s invaliditetom je u njihovoj potpunoj integraciji u društvo.

Vezano za Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kako mislite unaprijediti zapošljavanje OSI populacije?

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom učinio je pomak u smislu zapošljavanja osoba s invaliditetom, no u potpunosti ne možemo biti zadovoljni. Čini mi se da većina poslodavaca još uvijek nije spremna zapošljavati osobe s invaliditetom, iako imaju niz zakonskih olakšica koje nedovoljno koriste te im je lakše platiti naknadu zbog neispunjenja zakonske obveze. I dalje je potrebno educirati poslodavce i poticati ih na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uz poticaje predviđene zakonom i podzakonskim aktima dodatno ćemo sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, usmjerene na mjere aktivne politike zapošljavanja, stimulirati poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Otkad živite s invaliditetom te u kojoj mjeri Vas se dotiče u životu?

- S invaliditetom živim od rođenja te je on moja svakodnevica. Zbog invaliditeta susretala sam se s mnogim preprekama u životu, bilo je uspona i padova, te sam nakon njih bila jača i upornija. Zadovoljna sam svojim životom jer mislim da živim jedan normalan i kvalitetan život.

Nedavno ste za In Portal izjavili da se ne smije dogoditi da osobe s invaliditetom nemaju svog predstavnika u Saboru RH. Obzirom na mnoge nepravde i prijevare koje smo doživjeli od vlastodržaca kako mislite potaknuti osobe s invaliditetom da ponovno steknu vjeru u političare?

- Da, mislim da se više nikada ne bi smjelo dogoditi da nemamo svog zastupnika u Saboru te da osobe s invaliditetom trebaju imati svoje predstavnike i na drugim razinama odlučivanja. Jedino tako će interesi osoba s invaliditetom biti primjereno zastupljeni. O drugima ne mogu govoriti, ali želim istaknuti da su Hrvatska demokratska zajednica i njen predsjednik Andrej Plenković programom 'Gospodarski rast, nova radna mjesta i društvena pravednost' te stavljanjem na listu kandidata osobe s invaliditetom, pokazali da su im interesi ove društvene skupine, koju čini oko 12 posto ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, izuzetno važni. Izuzetno sam ponosna što mi je predsjednik HDZ-a ukazao povjerenje.

Vjerujem da ćemo dobiti povjerenje građana te izvršavanjem programa vratiti povjerenje građana u politiku. Izuzetno sam zadovoljna što su osobe s invaliditetom izrazile pozitivno mišljenje o programu Hrvatske demokratske zajednice. Osobe s invaliditetom također su osobito zadovoljne time što predsjednik HDZ-a dobro poznaje njihovu problematiku te što im je pružio mogućnost da imaju svog predstavnika u Hrvatskom saboru, čime je pokazao da vjeruje u sposobnost osoba s invaliditetom.

Poruka osobama s invaliditetom?

- Osobama s invaliditetom poručujem da nam je potrebna njihova potpora, kako bismo sve ono što smo predvidjeli programom mogli i ostvariti. Vjerujem da će osobe s invaliditetom prepoznati kako je ovo važan trenutak za Republiku Hrvatsku i kako je došlo vrijeme da Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom počnemo u potpunosti primjenjivati. Na kraju pozivam sve hrvatske državljanke i državljane da izađu na predstojeće parlamentarne izbore i daju glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici, koja ima kvalitetan program i vjerodostojne ljude za njegovu provedbu.

Razgovarala: Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti