Možemo pokretom: Humanitarno-plesna akcija za Udrugu osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije 'Mala kuća'

Udruga 'Mala kuća' svoj rad temelji na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti kao osnovu za osobni rast, održiv razvoj i opće dobro

 

Od 24. rujna do 2. listopada odvijat će se humanitarno-plesna akcija 'Možemo pokretom' čiji primarni cilj je prikupljanje novčanih sredstava koja će se donirati Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Mala kuća.

"Akcija 'Možemo pokretom' nastala je iz ideje spajanja vlastitih interesa s humanitarnim duhom", rekao nam je Mario Guteša, voditelj projekta i organizator događanja. "Akcija se naime razvila iz ljubavi prema plesu ali ujedno i potrebe da se na neki način pomogne društvu u kojem danas živimo. 'Možemo pokretom' je udruga za promicanje plesa te promoviranje i razvoj plesne kulture čije je djelovanje usmjereno na poticanje, organiziranje i realizaciju na području plesne umjetnosti putem plesnih predstava, plesnih projekata i koreografija svojim članova, podučavanje plesnih tehnika i vještina kroz plesnu edukaciju, organizacija i održavanje plesnih radionica, plesnih manifestacija, plesnih večeri i javnih nastupa članova."

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije osnovana je 2003. godine kao samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija u koju se dragovoljno udružuju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kod kojih postoje različita tjelesna, intelektualna i osjetilna oštećenja, a radi ostvarivanja povlastica temeljem članstva u Udruzi i ostvarivanja zakonom zajamčenih prava. 

Svoj rad temelji na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti kao osnovu za osobni rast, održiv razvoj i opće dobro, na principima timskoga rada, dosljednosti i profesionalnosti, toleranciji i solidarnosti, uz poštivanje visokih etičkih načela u radu: ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, jednakost, kompetentnost, tolerancija, transparentnost, nepristranost, odgovornost i povjerljivost.

"Humanitarno-plesna akcija 'Možemo pokretom' trajat će osam dana. Prvih sedam dana planirane su plesne radionice u Vita Fitness & Spa, na kojima će se naučiti i oboljšati plesne vještine iz čak deset različitih plesnih stilova sa 25 profesionalnih plesnih koreografa . Na kraju, u Zagrebačkom kazalištu lutaka biti će održana završna plesna produkcija. Cijena karte je 30 kuna.

Svoj doprinos akciji mogu dati svi, potrebna je samo dobra volja. U humanitarnoj akciji će sudjelovati i vrijedni volonteri", naglašava Grubeša.

Sve informacije o projektu, koreografima te rasporedu radionica na službenoj internet stranici www.mozemopokretom.hr.

Božica Ravlić