I ja želim čitati: Kampanja za senzibilizaciju javnosti o teškoćama osoba s disleksijom

"Osobe s disleksijom nisu osobe čije je zdravstveno stanje trajno oštećeno ili tjelesni integritet narušen i nisu osobe s invaliditetom te ne mogu steći prava osoba s invaliditetom", ističu organizatori kampanje

 

Procjene su da pet do deset posto populacije u Hrvatskoj ima teškoća s čitanjem, disleksiju koja je najčešće uzrok odustajanja od učenja. Zbog nepostojanja sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja i disleksije Hrvatsko knjižničarsko društvo organiziralo je kampanju 'I ja želim čitati', od jeseni 2016. do jeseni 2017. godine. Naime, postojeći Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) onemogućava produkciju većeg broja knjiga i ostalih publikacija prilagođenih osobama koje imaju navedene teškoće.

Cilj je ove kampanje informirati i educirati javnost te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Pokušat će se utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja i disleksijom lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi.

"Sadašnja formulacija čl. 86 ne uključuje mnoge od osoba s teškoćama čitanja, a time i učenja jer one nisu osobe s invaliditetom. Te osobe ne stječu prava u smislu Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o socijalnoj skrbi ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, niti su uvedene u Hrvatski registar osoba s invaliditetom. Osobe s disleksijom nisu osobe čije je zdravstveno stanje trajno oštećeno ili tjelesni integritet narušen i nisu osobe s invaliditetom te ne mogu steći prava osoba s invaliditetom. Stoga predlažemo da se čl. 86. ZAPSP-a preoblikuje tako da osim osoba s invaliditetom obuhvati i osobe s teškoćama čitanja i disleksijom koje se ne mogu služiti tiskanim slovima na uobičajen način", ističu organizatori kampanje.

Kampanju možete pratiti na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva www.hkdrustvo.hr.

Umrežavanjem i poticanjem na akciju različitih dionika u društvu, škola, fakulteta, državnih, lokalnih i civilnih organizacija, nakladnika, te svih zainteresiranih osoba želi se promijeniti ovakvo stanje.

Božica Ravlić