Hrvatska udruga radnih terapeuta: Ayres senzorička integracija u radu s djecom sa senzomotoričkim izazovima

Pristup Ayres primjenjuje se i na mališane s autizmom, ADHD-om, teškoćama senzorne integracije te djecu s drugim razvojnim odstupanjima

 

Od 2. do 6. prosinca 2016. u Zagrebu i Karlovcu održan je četvrti i posljednji modul međunarodno priznatog tečaja Ayres senzoričke integracije (ASI) nakon kojeg je Hrvatska dobila 33 stručnjaka, od kojih najveći broj čine radni terapeuti, nekoliko fizioterapeuta i jedan logoped sa specijalizacijom u primjeni terapije Ayres senzoričke integracije, što uključuje i primjenu i interpretaciju standardiziranog Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT).

Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) tijekom 2015. godine je po prvi put u Republici Hrvatskoj pokrenula organizaciju međunarodno priznate stručne specijalizacije iz Ayres senzoričke integracije u suradnji sa Sveučilištem Južna Kalifornija (USC Mrs. T.H. Chan Division of Occupational Science and Occupational Therapy University of Southern California) te Western Psychological Services (WPS). Stručna specijalizacija (tečaj) koju su utemeljile dr. Jean Ayres i dr. Susanne Smith Roley, sastojala se od četiri modula s teorijskim i praktičnim dijelom edukacije koje su provodili instruktori Sveučilišta Južna Kalifornija (USC Mrs. T.H. Chan Division of Occupational Science and Occupational Therapy University of Southern California) dr. Stefani Bodison, dr. Zoe Maileux i dr. Susanne Smtih Roley, samostalnog praktičnog rada među modulima te završnim ispitom pred Western Psychological Services (WPS).

Polaznici tečaja bili su stručnjaci iz područja zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja - radni terapeuti, fizioterapeuti i logopedi, koji su ovom stručnom specijalizacijom postali kompetentni osigurati znanstveno utemeljenu primjenu pristupa Ayres senzoričke integracije u radu s djecom sa senzomotoričkim izazovima, autizmom, ADHD-om, teškoćama učenja, teškoćama ponašanja, teškoćama senzorne integracije te djeci sa drugim razvojnim odstupanjima. Polaznici tečaja su usvojili teorijske temelje senzoričke integracije, strategije kliničkog rezoniranja u praksi primjenom pristupa Ayres senzoričke integracije, zatim identifikaciju i primjenu doprinosa pristupa Ayres senzoričke integracije razvoju pojedinca, primjenu, interpretaciju i evaluaciju standardiziranih procjena (SIPT - Sensory Integration & Praxis Test, SPM-Sensory Processing Measure), kliničkih i drugih opažanja i pripadajućih procjena, te planiranje intervencijskih strategija i implementaciju intervencija primjenom strategija senzoričke integracije u različitim kontekstima (igre i učenja u terapijskoj prostoriji, kod kuće, u školi, vrtiću te zajednici).

Predavačica posljednja dva modula, i jedna od utemeljitelja ove specijalizacije, bila je radna terapeutkinja dr. Susanne Smith Roley, OTD,OTR/L,FAOTA, svjetski poznata stručnjakinja iz područja pedijatrijske radne terapije i terapije Ayres senzoričke integracije s više od 40 godina radnog iskustva, od kojih 30 godina iskustva edukacija u sklopu međunarodno priznatog tečaja Ayres senzoričke integracije.

Senzorna integracija je "neurološki proces koji organizira osjet iz tijela i okoline i omogućuje koristiti tijelo u okolini na učinkovit način" (Ayres, 1989, str. 22). Teoriju i tretman senzoričke integracije razvila je radnaterapeutkinja A. Jean Ayres (Ayres, 1972; 1989), te je uglavnom objašnjen u području radne terapije. Ukratko, teorija predlaže da, ako je dijete uključeno u individualno prilagođene senzorno-motoričke aktivnosti, njegov živčani sustav može bolje modulirati, organizirati, i integrirati senzoričke informacije uz veću vjerojatnost njihovog korištenja na adaptivan način (Ayres, 1972). Komponente intervencije uključuju osjetilno bogate i na igri temeljene aktivnosti kroz djetetu usmjeren pristup, pružajući upravo onaj pravi izazov omogućavanjem što više sofisticiraih adaptivnih ponašanja uključujući dijete u individualno prilagođene, razvojno primjerene interaktivne igre (Schaaf et al ., 2009). Terapiju provode terapeuti specijalizirani u pristupu i ciljevima, koji se često fokusiraju na poboljšanje senzoričke i motoričke sposobnosti: a) razvijanje bolje senzorne modulacije za pažnju i kontrolu ponašanja i / ili b) integracija senzoričke informacije kao osnove za poboljšanje motoričkog planiranja (imitacija, sekvencioniranje, učenje novih zadataka) kao preteča za veće i uspješno sudjelovanje u školi, igri, društvenim aktivnostima te aktivnostima dnevnog života (Baranek, 2002).

Danas, kada postoji jasno definirana Mjera vjerodostojnosti primjene pristupa (Ayres Sensory Integration Fidelity Measure, Parham et al., 2007), diljem svijeta pristup se primjenjuje na raznim razinama gdje rade radni terapeuti, njih najveći broj u predškolskom i školskom obrazovanju. Danas se i Republika Hrvatska može pohvaliti sa 33 stručnjaka (radnih terapeuta, fizioterapeuta i logopeda) koji mogu osigurati primjenu pristupa Ayres senzoričke integracije, što uključuje i primjenu i interpretaciju Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT) u skladu sa aktualnim praksama utemeljenim na dokazima.

Saša Radić

 

Povezane vijesti