Štiti li Zakon o suzbijanju diskriminacije i osobe s invaliditetom?

Osobe s invaliditetom diskriminaciji nisu izložene samo na radnim mjestima i u obrazovnim ustanovama, već i u vlastitim obiteljima. No, o tome se na tribini o procjeni učinaka propisa sa stajališta ljudskih prava i temeljnih sloboda nije diskutiralo

Današnju tribinu o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije svakako treba pozdraviti, no ipak moramo izraziti i trunku razočarenja. Na tribini, naime, nije izrečeno niti slovo o diksriminaciji osoba s invaliditetom koje se stavljaju pod zaštitu upravo ovog zakona, ali su njegovi učinci često nezadovoljavajući. O tome uostalom najbolje svjedoče priče brojnih osoba s invaliditetom koje redovito objavljuje In-Portal, a koje ukazuju na gorku istinu: unatoč Konvenciji UN-a i Zakonu o suzbijanju diskriminacije osobe s invaliditetom i dalje spadaju u najugroženije skupine društva. Diskriminaciji nisu izložene samo na radnim mjestima i u obrazovnim ustanovama, već i u vlastitim obiteljima. No, o tome se na ovoj tribini nije diskutiralo...

Provedba antidiskriminacijskog zakonodavstva

Vlada pri donošenju zakona treba obratiti pažnju na njihov učinak sa stajališta zaštite od diskriminacije, istaknuto je danas na tribini o procjeni učinaka propisa sa stajališta ljudskih prava i temeljnih sloboda na kojoj je predstavljen i priručnik za civilno društvo "Provedba antidiskriminacijskog zakonodavstva".

U proces procjene učinaka propisa potrebno je uključiti aspekt ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, podići svijest o važnosti tih pitanja u državnim institucijama i agencijama, a javnost upoznati s problematikom diskriminacije, odnosno pravima koja građani imaju i trebali bi uživati, kao i unapređivati suradnju javnih institucija s udrugama i predstavnicima civilnog društva, zaključeno je na tribini.

Tribina je održana u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva kroz trening i osnivanje Foruma za ravnopravnost" koji provode The Equal Rights Trust (ERT) iz Velike Britanije, HOMO iz Pule i Hrvatski pravni centar (HPC) iz Zagreba.

Ravnopravnost i jednakopravnost

Na tribini je analizirana provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji se primjenuje od početka 2009., a Jim Fitzgerald iz Equal Rights Trusta rekao je da je "rasprava održana u pravom trenutku", budući da je Hrvatska 1. srpnja pristupila Europskoj uniji koja je "odigrala prilično veliku ulogu u stvaranju okolnosti za usvajanje i primjenu tog zakona".

"Hrvatska je taj zakon usvojila kao dio uvjeta za pristupanje EU i čini mi se iznimno važnim da svi sudionici u društvu njegovo usvajanje promatraju kao početak procesa, a ne njegov završetak", rekao je.

Antidiskriminacijski zakon mora se na učinkovit način primjenjivati u praksi, a takva njegova primjena Hrvatsku može učiniti jednom od vodećih zemalja EU, ustvrdio je.

Današnja tribina, rekao je, svojevrstan je poziv Vladi da antidiskriminacijski zakon "skine s police" i učini ga važnim, integralnim dijelom cijelog upravnog i zakonodavnog okvira. "Pozvali smo Vladu da pri donošenju novih zakona, kada procjenjuje njihov mogući učinak, obrati pažnju na ravnopravnost, odnosno na zaštitu od diskriminacije", rekao je.

In-Portal / Hina