Izložba skulptura slijepog kipara Ivana Ferlana

Izložbu skulptura u Hrvatskoj knjižnici za slijepe ne treba doživjeti kao senzaciju jer ih je izradio slijepi čovjek, već u njima tražiti i otkrivati likovne vrijednosti. Istina, zapanjuje i vještina ruku kojima Ferlan obrađuje materijal

Slijepi kipar Ivan Ferlan u Hrvatskoj knjižnici za slijepe u Zagrebu izlaže deset skulptura većih formata izrađenih u drvetu, nastalih u periodu od 1977. do 1998. godine. Cijeli postav Ferlan je, zbog nedostatka prostora u svom ateljeu, poklonio i u vlasništvnu je Tiflološkog muzeja, koji je uz Hrvatsku knjižnicu za slijepe suorganizator ove izložbe.

Samouki slijepi kipar Ivan Ferlan, rođen je 1924. u mjestu Kuna na Pelješcu. Još kao dijete u školi počeo je izrađivati figurice od gline, a kasnije uz oca stolara koji mu je pružio prvu poduku u rezbarstvu, započinje raditi u drvu. Od kraja 1940-ih postupno gubi vid. U mladosti je, kako kaže, upoznao umjetnost od " Michelangela do Picassa, od Augustinčića i Kršinića do Radauša", što je odredilo njegov životni poziv u kasnijim godinama.
U Zagrebu, gdje i živi od 1965., izlagao je četiri puta samostalno te sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Do sada je izradio nekoliko stotina skulptura u drvetu i terakoti, od kojih se veliki broj nalazi u Tiflološkom muzeju.

Ivan Ferlan jednako vješto radi u glini i u drvu. Njegovi radovi su i manjih dimenzija (u mjerilu dlana ili lakta) , no on ne bježi od velikih formata - neke skulptute su mu veće od jednog metra.
Kada se radi o slijepom autoru percepcija ideje reducirana je na opip, stoga možemo samo pretpostaviti kolika je potrebna snaga mentalne predodžbe željenog gotovog oblika.

Predmetna izložba sadrži po nekoliko radova iz pojedine tematske skupine (fantastika, ljudski likovi, životinjski likovi, brodovi).

Izložbu skulptura Ivana Ferlana ne bismo trebali doživjeti na nivou senzacije zato što ih je izradio slijepi čovjek, već u njima tražiti i otkrivati likovne vrijednosti jer ih one neosporno imaju. Istina, zapanjuje nas i vještina ruku kojima Ferlan obrađuje materijal kao nadahnuće i kreativnost koji prate tu iznimnu vještinu.

Izložba se može razgledati do 13. rujna na adresi - Šenoina 34/1.

Izvor: www.hkzasl.hr