Milan Bandić ispratio djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa na ljetovanje

Ljetovanje obuhvaća punu pansionsku uslugu, 24-satnu medicinsku skrb, stručni pedagoški rad i nadzor te odgojne, obrazovne, sportsko-rekreativne i zabavne sadržaje

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ispratio je, s južne strane Maksimirskog stadiona na Borongaju, djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa na sedmodnevno besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Na put je krenula četvrta grupa djece, koja će boraviti u odmaralištu Loda u Skradinu, a nekoliko sati kasnije na put kreće i peta grupa djece koja će boraviti u odmaralištu Stoimena u Crikvenici.

Ljetovanje obuhvaća punu pansionsku uslugu, 24-satnu medicinsku skrb, stručni pedagoški rad i nadzor, te odgojne, obrazovne, sportsko-rekreativne i zabavne sadržaje.

In-Portal