Suvag: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora traži fonetskog ritmičara

Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju ili testiranje

 

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta fonetski/a ritmičar/ka (stimulacije pokretom) na određeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž).
Uvjeti: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), VSS/društvene ili humanističke struke i SSS za ritmiku i ples. Radno iskustvo nije važno.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o vrsti i stupnju stručnoj spremi, presliku svjedodžbe srednje škole za ritmiku i ples, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Prijave dostaviti do 22. srpnja 2017. na adresu Poliklinike: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

B. Ravlić