Rovinj: Seminar za žene s invalidtetom

Na seminaru je gostovala 26. srpnja Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je održala izlaganje na temu izrade, dopune i donošenja propisa vezanih uz osobe s invaliditetom te je aktivno doprinijela u raspravi o nacrtu upitnika o istraživanju položaja žena s invaliditetom

 

Od 24. do 31. srpnja 2017. održava se u Rovinju seminar za žene s invaliditetom, članice SOIH mreže. Na seminaru sudjeluje više od 20 žena članica udruga, iz cijele Hrvatske. Tijekom sedam dana provodi se niz aktivnosti – operativni godišnji plan, analiza uključenosti žena s invaliditetom u Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017. – 2020., zatim Drugog manifesta žena s invaliditetom EDF-a te niza drugih aktivnosti u svrhu jačanja položaja žena s invaliditetom u Hrvatskoj. Na seminaru je gostovala 26. srpnja Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je održala izlaganje na temu izrade, dopune i donošenja propisa vezanih uz osobe s invaliditetom te je aktivno doprinijela u raspravi o nacrtu upitnika o istraživanju položaja žena s invaliditetom. 
Od 24. do 27. srpnja na seminaru je aktivno sudjelovala u svim raspravama Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te je održala izlaganje i radionicu na temu suzbijanja diskriminacije po osnovi invaliditet.

 

Tekst: Božica Ravlić