Udruga OSI Sisačko-moslavačke županije: Mala kuća za veliku pomoć

U pružanju socijalnih usluga Udruga osoba s invaliditetom Sisačko–moslavačke županije vodi se pristupom prema kojem se društvo prilagođava osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, a ne obratno

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije tijekom 2013. godine obilježava svojih prvih 10 godina rada. Ponosni su s prvim desetljećem 'života' jer je iza njih više od 40 provedenih, odobrenih i financiranih projekata i programa od strane nadležnih ministarstava pri Vladi RH, Sisačko-moslavačke županije, gradova Siska, Petrinje, Novske, Gline, UNDP-a, veleposlanstava te zaklada i tvrtki koje raspisuju natječaje za udruge u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja.

Djeca na prvom mjestu

“Opremili smo Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, urede u Glini i Novskoj za pružanje usluga savjetovanja i informiranja, individualno savjetovanje psihologa, te kreativne i opkupacijske aktivnosti s korisnicima.”, ponosno Samira Spoja, predsjednica Udrugeističe Samira Spoja, predsjednica Udruge te naglašava: “Kontinuirano danas osiguravamo i pružamo usluge za više od 50 djece s teškoćama u razvoju i nekolicinu osoba s invaliditetom s područja gradova Petrinja, Glina, Novska, Sisak, Hrvatska Kostajnica, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Martinska Ves...”.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije osnovana je s ciljem svekolikog pomaganja djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a trenutno okupljaju 247 članova s područja gradova: Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Sunja, Martinska Ves. Najbrojniji članovi Udruge su djeca s teškoćama u razvoju, a potom i  starije osobe s invaliditetom i osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem. Vizija Udruge je društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti  djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a djeluju vođeni misijom kojom doprinose kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Pružanje socijalnih usluga

Objekt Mala kuća u Petrinji u potpunosti je pristupačan osobama s invaliditetom s prilagođenim ulazom i dizalom u unutrašnjosti kuće. U dvorištu, jedini u županiji, imaju prilagođeno dječje igralište za djecu s invaliditetom, a pružaju slijedeće usluge: informiranje i savjetovanje korisnika, usluge radnog terapeuta, igraonice za djecu, kreativne, rekreativne i okupacijske aktivnosti za korisnike, usluge osobne podrške u odgojno - obrazovnim ustanovama kroz osiguravanje pomoćnika-asistenata u nastavi i pomoćnika u vrtiću, pružanje usluge pomoći u učenju i svladavanju nastavnog gradiva, povremene usluge psihologa i usluge prijevoza korisnika.

“Kakav je stvaran život djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom najbolje znaju oni koji ga žive, ali kao Udruga zalažemo se za socijalizaciju, integraciju, inkluziju i deinstitucionalizaciju oštro osuđujući stigmu, izolaciju i diskriminaciju nad našim članovima”, kaže predsjednica Samira Spoja

U pružanju socijalnih usluga Udruga osoba s invaliditetom Sisačko–moslavačke županije vodi se pristupom prema kojem se društvo prilagođava osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom moraju biti pružene u trenutku kad ih trebaju, na način na koji ih trebaju i tako da zadovolje potrebu svakog pojedinca ponaosob. 

Načini i uvjeti pružanja socijalnih usluga, u svrhu unaprjeđenja postupaka i procedura u pružanju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga korisnicima, definirani su Protokolom o načinu i uvjetima pružanja socijalnih usluga Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Mala  kuća.

Pomoć u učenju

"U izvaninstitucionalne usluge radnog terapeuta za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom, u razdoblju prošle školeske godine, od 1. rujna 2012. do 31. svibnja 2013. godine, uključeno je bilo 34 djece s kojima je odrađeno 579 sati individualnih terapija, plus 10 mladih i odraslih članova kroz grupne i individualne aktivnosti. Najviše njih dolazi iz skupine poremećaja iz autističnog spektra, intelektualnim teškoćama, Downov sindrom, cerebralna paraliza i mišćna distrofija i slabovidne osobe. Osigurana je održiva i dostupna usluga pomoći u učenju  učenicima iz O.Š. Mato Lovrak Petrinja, Dragutina Tadijanovića Petrinja i OŠ Viktorovac iz Sisak. U usluge pomoći u učenju  u gore navedenom razdoblju bilo je uključeno 21. dijete u dobi od 9 do 15 godina. Odrađen je ukupno 851 sat pomoći u učenju“, naglašava Samira Spoja, predsjednica Udruge.

Kod članova Udruge zabilježen je znatan napredak u stjecanju i savladavanju motoričkih, senzoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih vještina koje su im potrebne za što neovisniji i lagodniji život, ali i lakše savladavanje i praćenje školskog gradiva. Uvježbali su vještine poput brige o sebi/samozbrinjavanje, mobilnost, transferi, uporaba i prilagodba pomagala, produktivnost, slobodno vrijeme, socijalizacija.

Protiv stigmatizacije članova Udruge

“Kakav je stvaran život djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom najbolje znaju oni koji ga žive, ali kao Udruga zalažemo se za socijalizaciju, integraciju, inkluziju i deinstitucionalizaciju oštro osuđujući stigmu, izolaciju i diskriminaciju nad našim članovima”, ističe predsjednica Spoja koja je i sama majka 18-godišnjeg sina s Down sindromom.

Rad UOSI SMŽ, osim odobrenih projekata na koje se redovno šalju prijave, financira se iz proračunskih sredstava gradova Petrinje, Novske, Gline, općine Dvor i Sisačko-moslavačke županije. Grad Sisak do danas nije prepoznao potrebu sufinanciranja rada Udruge unatoč činjenici da je broj korisnika usluga podjednak broju onih koji. primjerice, dolaze iz Petrinje, a najviše djece koje koriste izvaninstitucionalne usluge radnog terapeuta dolaze upravo s područja Siska. Nadamo se da će se ovaj stav grada Siska promijeniti dolaskom nove gradske vlasti!?

"Na jedini natječaj u 2013. godini na koji su se udruge osoba s invaliditetom mogle javiti i osigurati si institucionalnu potporu (natječaj Nacionalne zaklade) projekt UOSI SMŽ nije prošao – pripalo nam je 31. mjesto od 61 prijavljenih projekata, a prvih 20 dobilo je institucionalnu potporu. Ostalih 41 udruga u Hrvatskoj – među kojima smo i mi, došli su u poziciju da nakon 31. svibnja 2013.  više nemaju osigurana sredstva preko niti jednog projekta da nastave s redovnom djelatnošću“, zabrinuto ističe Samira Spoja.

Iz tog razloga prinuđeni su tražiti dodatna financijska sredstva za nastavak rada i pružanja usluga na dosadašnjoj razini.
Nadamo se prvenstveno da će lokalna i regionalna uprava i samouprava prepoznati vrijednost postojanja Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i pomoći u teškoj desetoj godini njihovog opstanka.

Piše: Aleksandra Milković