Dolores Kamenar Čokor: Poslodavac me prevario jer sam osoba s invaliditetom

Prosvjed podrške Dolores Kamenar Čokor održat će se u Ludbregu 24. srpnja ispred ureda grada Ludbrega. Prosvjedu će biti nazočni članovi udruge branitelja Bojne Frankopan – specijalne postrojbe, članovi Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize te brojne osobe s invaliditetom grada Varaždina

Nenad Kamenar, HRVI te član Bojne Frankopan, otac Dolores K. Čoko,r i njegov brat Josip Kamenar ostat će spavati ispred grada u znak borbe protiv diskriminacije i kršenja prava Dolores K. Čokor. Pozivaju se sve osobe koje su spremne podržati i zajedno s njima ukazati na neosjetljivost društva i diskriminaciju koje su čest slučaj kada je u pitanju zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Dolores Kamenar Čokor, osoba je s dijagnozom cerebralna paraliza, 80 posto invaliditeta. Njezin problem počinje 15. 05. 2013. godine kada dobiva posao za stručno osposobljavanje u gradskoj knjižnici  i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg na godinu dana. Tada ravnatelj knjižnice, a danas Dolores Kamenar Čokorgradonačelnik grada Ludbrega Dubravko Bilić telefonski joj se javlja nekoliko dana prije nego li treba početi raditi i nudi joj mjesto zamjene za osobu koja tamo radi i preuzima mjesto v.d. ravnatelja, budući da on odlazi u Agenciju za zaštitu osobnih podataka u Zagreb. Dovodi je u zabludu, navodeći da je zamjena na rok od dva do pet mjeseci, budući se on vraća na svoje radno mjesto u tom roku, iako je znao da njegov mandat u Agenciji traje četiri godine. Obzirom na to Dolores odbija i prihvaća stručno osposobljavanje na godinu dana. Tjedan dana nakon početka njezinog rada, objavljuje se natječaj za zamjenu i zapošljava Margareta Rajh, stranačka kolegica Dubravka Bilića koja je i danas na navedenom radnom mjestu.

Diskriminacija je učinjena time što je ignoriran Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 10., stavak 1. Prema kojem se na svakih 35 djelatnika treba zaposliti najmanje jednu osobu s invaliditetom. Očitovanje o diskriminaciji i neprovođenju zakona Dolores K. Čokor poslala je Ministarstvu socijalne politike i mladih te u Ured predsjednika RH. Ministarstvo socijalne politike i mladih slučaj je proslijedilo HZZ Središnjoj službi u Zagrebu, dok je iz Ureda predsjednika stigao dopis kojim se tražilo da se Marijan Krobot gradonačelnik u vrijeme zapošljavanja Dolores K. Čokor mora očitovati u vezi slučaja, što je on učinio usmenim putem, konkretno ne poduzevši ništa. Činjenica je i da su u knjižnici  sve osobe, pa čak i v.d. ravnateljica sa srednjom stručnom spremom, dok je Dolores K. Čokor završila smjer SSS-ekonomist te prvu godinu Veleučilišta u Varaždinu smjer Multimedija, oblikovanje i primjena. Od strane ostalih zaposlenika knjižnice jasno su joj dali do znanja da će biti smetnja kada završi školovanje čime bi bila jedina visokoobrazovana djelatnica u knjižnici. Danas je Dolores K. Čokor ponovno na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Piše: Božica Ravlić