Veladrion i ORYX grupa: Natječaj 'Igraj srcem' za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom

Dodijelit će se 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.000 kuna mjesečno, koje će se isplaćivati kroz deset mjeseci ove akademske godine

 

Veladrion - PTO Žrnovnica, pod glavnim pokroviteljstvom ORYX Grupe, visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i medijskim pokroviteljstvom Večernjeg lista već treću godinu za redom raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2017./2018., pod nazivom 'Igraj srcem', koji je otvoren do 30. rujna 2017.

Natječaj je raspisan u svrhu pomaganja i promicanja visokoškolskog obrazovanja studenata s invaliditetom.

Dodijelit će se 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.000 kuna mjesečno, koje će se isplaćivati kroz deset mjeseci akademske godine 2017./2018.

Na natječaju za dodjelu stipendija pravo sudjelovanja imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: studenti s utvrđenim invaliditetom; da su upisani kao redovni studenti na sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj; da nisu ponavljali godinu; da su državljani Republike Hrvatske; da nisu stariji od 25 godina.

Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti i dokazi:

- preslika osobne iskaznice;

- preslika indeksa;

- svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju;

- preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje RH (studenti s tjelesnim oštećenjima);

- potvrdu fakulteta o upisanoj akademskoj 2017./2018. godini;

- ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2016./2017. godini, a za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;

- izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi);

- potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2016. godinu za članove kućanstva;

- potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2016. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2016. godini;

- druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

O dodjeli stipendija odlučivat će peteročlano povjerenstvo koje će biti sastavljeno od dva predstavnika organizatora, jednog predstavnika glavnog pokrovitelja, jednog predstavnika visokog pokrovitelja i jednog predstavnika medijskog pokrovitelja.

Kandidati koji će dobiti stipendije biraju se tako da se vrednuje stupanj tjelesnog oštećenja, niži dohodak po kućanstvu, viši prosjek ocjena i druga postignuća tijekom studija.

Rezultati će biti objavljeni u online izdanju Večernjeg lista 30 dana po isteku natječaja. Svaki nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata.

S izabranim studentima sklopit će se ugovor o stipendiranju. Ukoliko pojedini izabrani student odbije potpisivanje ugovora o stipendiranju isti gubi pravo na stipendiju te na njegovo mjesto stupa idući niže rangirani student.

Prijave s dokumentacijom šalju se poštom preporučeno, s napomenom na kuverti "IGRAJ SRCEM - NATJEČAJ ZA STIPENDIJE" na adresu: AUTO ZUBAK - ZAGREB d.o.o., LJUDEVITA POSAVSKOG 7/A, 10360 SESVETE, ili elektroničkom poštom, predmet: "IGRAJ SRCEM - NATJEČAJ ZA STIPENDIJE", sa skeniranom dokumentacijom u prilogu e-pošte, na e-mail: zeljka.antolovic@veladrion.hr, a nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više o svemu može se pročitati na stranici www.igrajsrcem.hr.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti