Dobra vijest: Gradi se Mala kuća za djecu s invaliditetom

U općini Mihovljan ističu kako bi se realizacijom projekta poboljšao život djeci s invalididtetom jer bi se za njih održavalo niz aktivnosti, kazališta, tjelesna i glazbena kultura, rekreacije u rehabilitacijskom bazenu, s potrebnim specijalnim pomagalima

Općina Mihovljan ovih dana očekuje pozitivan odgovor što se tiče novca iz Fonda za regionalni razvoj kako bi krenuli u realizaciju iznimno važnog projekta ne samo za Mihovljan, već za cijelu Županiju i šire. Riječ je o izgradnji ustanove za predškolski odgoj za djecu s posebnim potrebama.

Specifični cilj projekta je revitalizacija i obnova čitavog bivšeg kompleksa kurije bana Rakodczaya u općini sa prenamjenom u zgradu dječjeg vrtića, Male kuće za djecu s posebnim potrebama od sedam do 21 godinu te sve potrebne prateće prostore koji uključuju i prostore za rad s djecom s posebnim potrebama. Otvorilo bi se nekoliko novih radnih mjesta poput kuhara, vrtlara, ekonomista, odgajateljice u predškolskoj nastavi te usko specijaliziranih liječnika i psihologa. Svi materijali korišteni za revitalizaciju, obnovu i gradnju bili bi u skladu s mjestom i tradicijom - doznajemo od Zlatka Bartolića načelnika Općine, koji je i inicirao projekt. Projekt je razrađen po fazama, a podrška je dobivena od naše Županije te Varaždinske, Grada Krapine i okolnih općina.

Činjenica je da su roditelji djece s posebnim potrebama prisiljeni svoju djecu voditi u Zagreb, no događa se da zbog popunjenosti kapaciteta sve se teže primaju djeca izvan Zagreba. Zgrada vrtića kao i Male kuće za cjelodnevni boravak djece bila bi izvornog stanja, kao nekad kurija.

Predviđena je i gradnja Upravno – rehabilitacijskog centra.

U općini ističu kako bi se realizacijom projekta poboljšao život djeci s invalididtetom jer bi se za njih održavalo niz aktivnosti, kazališta, tjelesna i glazbena kultura, rekreacije u rehabilitacijskom bazenu, s potrebnim specijalnim pomagalima.

VLM