Zbog dekubitusa moj je život postao pakao

PITANJE: Vera Ž. (29) Poštovani, imam dekubitus koji liječim već dvije godine. Za to vrijeme promijenila sam nekoliko liječnika tj. bolnica jer bi u svaku bolnicu došla na pregled i nastavila sa kontrolama, previjanjem i održavanjem rane sterilne. Za to vrijeme dekubitus se širio u dubinu, ja sam imale periode visoke temperature, drhtavica, opće slabosti…Međutim nikada me nisu željeli hospitalizirati, liječili bi me antibioticima, a moje stanje je sve gore...

... Svaki kirurg koji bi vidio ranu samo bi preporučio nastavak održavanja postojećeg stanja, tvrdeći da su šanse za operativan zahvat i potpunu sanaciju minimalne, a jako skupe. Meni je život sa dekubitusom postao katastrofalan, ne mogu normalno funkcionirati sa ranomAna Marija Pavelić koja stalno curi, doslovno smrdi, bojim se do kuda će me to dovesti…bakterije i sl. Kome da se obratim za pomoć?

ODGOVOR: Draga Vera Ž., s obzirom na iznesene činjenice smatram kako trebate zatražiti drugo stručno mišljenje, iako ste naveli da su svi liječnici koji su Vas liječili došli do jednakog zaključka. Kako biste ostvarili traženu pomoć mislim da je najbolje da se obratite Savjetovalištu za pacijente Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata na broj 021 339 530 ili na adresu elektroničke pošte pravapacijenata@st.t-com.hr.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu